region-ostergotland

Ungdomsenkäten Om mig

Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. 

Syftet med enkäten är att kartlägga och synliggöra hälsoutveckling, skillnader i hälsa och behov bland ungdomar i Östergötland.

Ungdomsenkäten ger underlag som kan användas i förbättringsarbete och utveckling av barn- och ungdomsfrågor inom skola, kommun och region. Ett annat viktigt syfte är att göra ungdomar delaktiga i frågor som berör dem och låta dem berätta vad som är viktigt för deras hälsa och välmående.

De skolor som deltar i ungdomsenkäten Om mig får material skickat till sig, vilket också finns samlat här. Här finns även enkäten i sin helhet för utskrift samt testlänkar till enkäten.

Ungdomsenkäten 2023

Originalversionen innehåller alla frågor i enkäten och är den version som flest besvarar. Testlänkar till enkäten kan exempelvis användas av elever och skolpersonal som vill titta på frågorna i enkäten innan den besvaras.

Kortversion av ungdomsenkäten 2023

Kortversionen av enkäten innehåller färre frågor och ett förenklat språk. Den kan erbjudas till elever med begränsade språkkunskaper, inom introduktionsprogram samt i anpassad skola (särskola).

Kortversion med bildstöd

Sedan 2022 finns kortversionen av enkäten med bildstöd (widgetsymboler). Här är frågorna kompletterade med symboler och är ytterligare förenklade. Denna version av enkäten är främst framtagen för elever inom anpassad skola (särskola).

Hur kan skolan använda resultaten?

Ungdomar i länet har uttryckt att de gärna vill se resultat från enkäter de besvarar för att det ska kännas meningsfullt att delta. Erfarenheter från arbetet med Om mig visar också att ungdomar ofta vet vad de behöver för att må bra och har kloka förslag på vad som kan förbättra deras situation. Att arbeta med ungdomsdelaktighet kan därför vara värdefullt för både skolan och eleverna.

Som stöd för skolorna finns en manual som ger exempel på hur resultaten från enkäten kan redovisas och användas i skolan. Där finns också en lathund för hur resultat kan sökas fram i webbtjänsten Status Östergötland (se bilaga 1). Manualen innehåller också förslag på diskussionsfrågor som kan användas tillsammans med elever. Till manualen bifogas ett bildspel som innehåller resultat på länsnivå. Använd gärna bildspelet som en mall och byt ut till resultat för den enskilda skolan/kommunen (som kan sökas fram och kopieras från webbtjänsten Status Östergötland).

Digitala resultatverktyg för Om mig

I webbtjänsten Status Östergötland Länk till annan webbplats. hittar du resultat för alla deltagande skolor i länet. Här finns även resultat för län samt hemkommun och skolkommun (den kommun där eleven bor respektive går i skola). Här går det att söka fram resultat för ett stort antal indikatorer över tid. Det går även att fördela resultaten på exempelvis årskurs, kön eller familjeekonomi.

Länsrapport för Om mig

Den årliga länsrapporten för ungdomsenkäten Om mig Pdf, 1.6 MB. innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med resultat över tid från 2014 och framåt. Resultaten redovisas per kön och årskurs.

Kommunrapporter för Om mig

De årliga kommunrapporterna innehåller ett urval av frågor från ungdomsenkätens fem frågeområden med resultat över tid, uppdelat på kön och årskurs. Statistiken i rapporterna baseras på data från hemkommunen (den kommun ungdomarna angett att de huvudsakligen bor i).

ANDTS-rapporter Om mig

Rapporter med frågor om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) innehåller resultat över tid, uppdelat på kön och årskurs. Statistiken i rapporterna baseras på data från hemkommunen (den kommun ungdomarna angett att de huvudsakligen bor i).

Ungdomars egna ord - fritextsvar

I enkäten Om mig får ungdomarna hjälpa till att tolka resultat och dela med sig av sina tankar om aktuella ämnen i så kallade fritextsvar. Svaren har sammanställts i ett antal kortfattade artiklar. Artiklarna är från 2015 och framåt.

Filmer som diskussionsunderlag

År 2019 tog Region Östergötland, i samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner, fram två filmer med resultat från ungdomsenkäten. Filmerna är tänkta att användas som diskussionsunderlag för elever, föräldrar och skolpersonal.

Varje år anordnar Region Östergötland ett seminarium/webbinarium om nya aktuella data från ungdomsenkäten Om mig där också föreläsare bjuds in.

Webbinarium Om mig 2024

Vårens webbinarium kommer att ha fokus på ANDTS.

Användandet av nya nikotinprodukter ökar snabbt bland unga. Vad beror det på och vilka konsekvenser får det för hälsan? Hur kan vi prata med unga kring tobak och nikotinprodukter? Hur ser användningen av tobak, alkohol och narkotika ut bland unga i Östergötland?

På årets webbinarium 2 maj kan du ta del av 2023 års resultat från ungdomsenkäten och lyssna på föreläsningar.

Se inbjudan och anmäl dig här Pdf, 709.9 kB.

Webbinarium Om mig 2023

Årets webbinarium ägde rum 3 maj och hade tema om skärmvanor hos unga. En textad inspelning av webbinariet går att se här Länk till annan webbplats..

Webbinarium Om mig 2022

Här finns en beskrivning av arbetsmetoden i ungdomsenkäten Om mig. Här finns också den fokusgruppsstudie som gjordes med ungdomar inför att enkäten skapades samt en fördjupad rapport med resultat och analyser av ungdomsenkäten från 2014-2016.

Metodrapport

I Ungdomsenkäten Om mig - metodrapport Pdf, 630.8 kB. (Region Östergötland 2022) kan du läsa om hur enkäten skapades och hur ungdomar görs delaktiga i arbetet med Om mig. Den innehåller även information om hur enkäten genomförs i skolan och hur svaren hanteras och redovisas.

Rapport från fokusgrupper med unga

I rapporten Det handlar om mig - underlag till webbenkät Pdf, 3 MB. (Landstinget Östergötland 2014) beskrivs resultat från en fokusgruppsstudie om vad ungdomar tycker är betydelsefullt för att må bra och vad som krävs för att de ska uppleva enkätundersökningar som meningsfulla.

Ungas perspektiv på hälsa och livsstil

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre, killar mår bättre än tjejer. Sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet. Läs mer i rapporten Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil 2014-2016 Pdf, 4.4 MB. (Region Östergötland 2017).

Kontakt

Hanna HenrikssonSamordnare
Elin GladHälsoprocessledare

Nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev hittar du information om hur resultaten från ungdomsenkäten kan användas i skolan, samt om vårens webbinarium med fokus på ANDTS. Nyhetsbrevet lyfter också om skillnader i hälsa och livsstil mellan ungdomar med annan könsidentitet och andra unga.

Nyhetsbrev nr 3 - Ungdomsenkäten Om mig Pdf, 615.4 kB.

Inbjudan och anmälan till webbinarium Pdf, 709.9 kB.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier