region-ostergotland

Plattform för jämlik hälsa och vård

Region Östergötlands Plattform för jämlik hälsa och vård syftar till att skapa en ökad samordning kring folkhälsofrågor på strategisk nivå.

Plattformens uppdrag

Plattformen ska samordna professionell kompetens inom folkhälsobevakning och sjukvårdsanalys samt strategiskt arbete för jämlik hälsa och vård och, utifrån ett helhetsperspektiv:

  • Ge underlag till beslut som leder till jämlik häls och vård.
  • Ge stöd till förebyggande och främjande insatser.

Plattformen ska verka inom alla politikområden och vara en del i arbetet för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Arbetet leds av en styrgrupp och utförs av arbetsgrupp som innehar kompetens inom bland annat folkhälsoanalys, förbättringskunskap, hälso- och sjukvårdsanalys, strategiskt regionalt planeringsarbete samt utvärdering. Ordförande i styrgruppen är Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Grunduppdrag

  • Identifiera och utveckla en systematisk struktur/process för en kontinuerlig folkhälso- och sjukvårdsanalys.
  • Stödja implementering, uppföljning och vid behov uppdatering av strategiska dokument inom området.
  • Synkronisera arbetet med andra regionala och nationella processer.
  • Främja samverkan inom Region Östergötland och med andra aktörer.
  • Sprida kunskap om jämlik hälsa och vård.
  • Ge stöd i frågor relaterade till jämlik hälsa och vård som uppkommer inför politiska beslut.

Fokusområden 2023

Kontakt

Maria ElgstrandVerksamhetschef för hälso- och sjukvårdsdirektörens enheter
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier