region-ostergotland

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Sätt Östergötland i rörelse.nu syftar till att stärka ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet, där nyckeln till framgång är samverkan.

I oktober 2020 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att förlänga satsningen på Sätt Östergötland i rörelse.nu till och med år 2025. Det fortsatta arbetet kommer även fortsättningsvis att handla om att skapa forum och mötesplatser, snarare än nätverk och arbetsgrupper.

Navet för strategin är webbplatsen sättöstergötlandirörelse.nu Länk till annan webbplats., där vi hela tiden lägger ut nya goda exempel och intervjuer med visionärer och främjare i syfte att inspirera fler att ta strategiska beslut som ökar den fysiska aktiviteten.

Goda exempel inom fem arenor

Webben utgår från fem arenor där vi samlar goda exempel på saker som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Varje arena har en uttalad målbild som vi gemensamt arbetar för att uppfylla. Arenorna är desamma som Östgötakommissionen för folkhälsa identifierat som särskilt viktiga att arbeta med för att uppnå en god och jämlik hälsa i befolkningen:

  • Boende och närområde
  • Fritid och kultur
  • Skola och utbildning
  • Arbete och försörjning
  • Omsorg samt hälso-och sjukvård
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier