region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Råd från barnakuterna i infektionstider

  Just nu sprids flera infektioner i samhället, varav de flesta orsakar förkylningssymtom och feber. Det medför en hög belastning på barnakuterna i länet.
 • Hälsotecken sätter luppen på nationell högspecialiserad vård

  Lagom till jul delas nya Hälsotecken ut i brevlådorna. Temat i det här numret av tidningen är nationell högspecialiserad vård.
 • Bred samverkan om konstnärlig utbildning för unga med funktionsnedsättning i Östergötland

  Snart kan en utbildning inom olika konstformer för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, bli verklighet i Östergötland. Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun har gjort en gemensam överenskommelse om att stötta arvsfondsprojektet ”Scenen är mitt liv!”.
 • Mobil pionjär firar 30 år

  Mobila omvårdnadsteamet i Motala var bland de första i landet att erbjuda psykiatrisk vård i hemmet för patienterna. I år firar verksamheten 30 år och arbetssättet väcker intresse över hela landet. "Vi ger både hemsjukvård och akutvård som alternativ till traditionell slutenvård och det är många som vill veta hur vi arbetar", berättar vårdenhetschef Evelina Sjöblom.
 • Högisoleringsvård vid Universitetssjukhuset i Linköping blir nationell högspecialiserad vård

  Som en av två enheter i landet får Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar. Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge haft möjlighet att vårda patienter med bekräftad eller misstänkt högsmittsam allvarlig infektion och utvecklat en unik kompetens inom högisoleringsvård och -transport.
 • Vaccination ger bra skydd inför storhelgerna

  Vaccinationen mot influensa och covid-19 pågår till och med 28 februari 2024. Nu kan även alla som är 18-64 år boka tid eller besöka drop in för vaccination.
 • Regionstyrelsen ställer sig bakom SKR-rekommendation om minskad hyrbemanning

  Region Östergötland ställer sig bakom Sveriges kommuner och regioners rekommendation att kraftig minska hyrbemanningen i regionens verksamheter. I Östergötland pågår nu ett arbete för att tidigarelägga utfasningen av bemanningsföretag.
 • Beslut om Folktandvårdens dimensionering och lokalisering

  Bastandvård och förebyggande tandvård ska fortsatt finnas i alla länets kommuner, men den avancerade tandvården koncentreras på sikt till färre orter. Det beslutade regionstyrelsen i dag utifrån ett förslag om framtida dimensionering och lokalisering av Folktandvården i Östergötland.
 • Tillfällig blockering på webbplatser

  Uppdatering 6/12: Sårbarheten är identifierad. Efter analys tillsammans med leverantör, är beslutet att häva geoblockeringen. Därmed är tillgängligheten till regionens webbplatser åter i normalläge.
 • Mer distansarbete ställer nya krav

  Allt fler jobbar hemifrån och det ställer nya krav på samhällsplaneringen. Nu har en rapport om betydelsen av ökat distansarbete tagits fram.
 • Nominera till etikpriset senast 31 december

  Etikpriset delas varje år ut till en grupp i Region Östergötland verksam inom hälso- och sjukvården, som medvetet arbetat för att främja gott bemötande och ett etiskt förhållningssätt. Både personer inom Region Östergötland och allmänheten kan nominera kandidater innan ansökningsperioden går ut den 31 december.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier