region-ostergotland

Mobil pionjär firar 30 år

Mobila omvårdnadsteamet i Motala firar 30 år. Evelina Sjöblom är vårdenhetschef och specialistsjuksköterskan Weine Peterson har varit med sedan starten.

Mobila omvårdnadsteamet i Motala var bland de första i landet att erbjuda psykiatrisk vård i hemmet för patienterna. I år firar verksamheten 30 år och arbetssättet väcker intresse över hela landet. "Vi ger både hemsjukvård och akutvård som alternativ till traditionell slutenvård och det är många som vill veta hur vi arbetar", berättar vårdenhetschef Evelina Sjöblom.

Mobila omvårdnadsteamet i Motala startade 1993, efter att dåvarande cheföverläkaren Mårten Gerle hade inspirerats av liknande satsningar i Australien.

– Det första mobila teamet var ett litet akutteam på jourtid, i nära samarbete med öppenvårdsmottagningen, säger Weine Peterson, specialistsjuksköterska som har varit med sedan starten. Mårten Gerle hade en idé om att minska slutenvården i psykiatrin och satsa mer på öppenvården. Vi var väldigt tidigt ute i den utvecklingen.

91 vårdplatser blev 25

Några år efter starten kom psykiatrireformen, som innebar att antalet psykiatriska slutenvårdsplatser i landet minskade kraftigt; i den västra länsdelen gick utvecklingen från 91 vårdplatser på dåvarande Birgitta sjukhus 1993 till 25 vårdplatser på Motala lasarett bara tre år senare. I den förändringen blev det mobila teamet ännu viktigare.

– Det var ju helt nytt i Sverige när vi startade, säger Weine Peterson. Tanken var att kunna ge hemsjukvård åt personer som exempelvis drabbades av en schizofreni-diagnos, för att slippa skriva in patienten. Men tillgängligheten gjorde att patienterna också började söka oss som en akutmottagning.

I dag är det mobila omvårdnadsteamet en dygnet runt-resurs i Motala och Mjölby med 16 skötare och 6 sjuksköterskor på rullande schema, samt två teamledare, med stöd av läkare med bakjour. Teamet ger hemsjukvård åt patienter som är anslutna till någon av psykiatriska klinikens enheter om de behöver extra stöd, men ansvarar också för akut psykiatrisk vård.

– Vi har aldrig haft någon psykiatrisk akutmottagning i Motala, det uppdraget har alltid legat på mobila teamet, säger Evelina Sjöblom. Kommer det en patient till akuten med psykiatriska problem, så går vi dit.

Psykiatriska kliniken i Motala har 13 slutenvårdsplatser och i snitt 25–30 patienter inskrivna i hemsjukvården.

– Med det mobila omvårdnadsteamet behöver patienter inte skrivas in för heldygnsvård i samma omfattning, och de kan skrivas ut snabbare, säger Evelina Sjöblom. För många är det en trygghet att bara veta att vi finns. Vi får många telefonsamtal där vi aldrig behöver åka ut.

Trygghet för patienterna

Något av de viktigaste med det mobila omvårdnadsteamet är tryggheten patienterna känner i att de kan få hjälp hemma i stället för på sjukhuset.

– Det finns fortfarande en skepsis när det gäller psykiatri, säger Evelina Sjöblom. Man vill inte vara inneliggande, men man har ändå sina besvär. Om patienterna får vara kvar hemma och få hjälp, då når vi fler.

– En annan viktig del är det förebyggande arbetet. Vi känner våra patienter väl och om en patient ringer mer än den brukar, så förstår vi att det är något på gång. Då kan vi göra ett hembesök eller koppla in läkare och boka in ett mottagningsbesök. Det blir ett proaktivt sätt att jobba.

Fredagen den 15 december firar mobila omvårdnadsteamet 30 år med mingel och tillbakablickar på åren som gått tillsammans med specialinbjudna gäster, bland annat de medarbetare som var med vid starten.

Text: kommunikationsenheten

 

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier