region-ostergotland

Råd från barnakuterna i infektionstider

Just nu sprids flera infektioner i samhället, varav de flesta orsakar förkylningssymtom och feber. Det medför en hög belastning på barnakuterna i länet.

Flera infektionssjukdomar är just nu i omlopp. Det gäller både covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus, och även fall av vinterkräksjuka har börjat dyka upp. Det är högt tryck på akutsjukvården i länet generellt och det gäller även barnakuterna. Därför uppmanar barnsjukvården föräldrar att fundera på om barnet klarar sig med egenvård hemma innan man beslutar om att söka sjukhusvård.

­– Barn klarar generellt dessa vanliga infektioner väl och behöver i de allra flesta fall inte sjukhusvård för sina symtom. Har barnet feber, trötthet och förkylningssymtom, såsom exempelvis snuva och hosta, så är det i första hand symtomlindring och regelbundet vätskeintag som är den viktigaste åtgärden. Detsamma gäller barn med magsjukesymtom, säger Daniel Örtoft, specialistläkare och medicinskt ansvarig för barnakuten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Det är barn som efter febernedsättande och annan symtomlindrande behandling fortsatt har tydliga andningssymtom, påverkat allmäntillstånd och/eller dåligt vätskeintag som kan vara i behov av bedömning inom sjukvården. Detta gäller särskilt barn som är under tre månader.

Exempel på symtomlindrande behandling är febernedsättande läkemedel, regelbunden näsvård med koksaltsköljning och nässug vid behov, avsvällande nässpray och regelbundet och frekvent vätskeintag. Det är bra att ge den som är sjuk och äter dåligt energiinnehållande drycker istället för vatten.

Barnsjukvården rekommenderar också föräldrar till de minsta barnen att försöka undvika smittrisker så långt det är möjligt. Det handlar till exempel om att ha en noggrann handhygien, undvika att träffa personer utanför den egna familjen med infektionssymtom, och att inte ta med nyfödda till köpcentrum och liknande platser där mycket människor vistas.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier