region-ostergotland

Högisoleringsvård vid Universitetssjukhuset i Linköping blir nationell högspecialiserad vård

Som en av två enheter i landet får Region Östergötland tillstånd att bedriva nationell högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar. Universitetssjukhuset i Linköping har sedan länge haft möjlighet att vårda patienter med bekräftad eller misstänkt högsmittsam allvarlig infektion och utvecklat en unik kompetens inom högisoleringsvård och -transport.

– Att bedriva nationell högspecialiserad vård har stor betydelse för Region Östergötland, dels för att kunna erbjuda högkvalitativ universitetssjukvård nära östgötarna, dels för utbildning, forskning och framtida kompetensförsörjning. Det är också nödvändigt för Universitetssjukhusets utveckling och fortlevnad och därmed även för invånare i hela Sydöstra sjukvårdsregionen, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Högisoleringsvård kräver särskilda åtgärder och ges till patienter som har en misstänkt eller bekräftad smitta av en högsmittsam allvarlig infektion eller en okänd infektionssjukdom där smittvägen inte är klarlagd. Det handlar om olika akuta livshotande infektionssjukdomar som det ofta inte finns någon specifik behandling för. För att förhindra vidare spridning av sjukdomen i samhället eller inom sjukvården vidtas särskilda åtgärder. Några exempel på sådana sjukdomar är ebolavirusinfektion, lassafeber, Krim-Kongo blödarfeber och MERS-coronavirus.

– Högisoleringsvård krävs för att hantera misstänkta eller bekräftade fall av högsmittsamma och mycket allvarliga infektioner. Att Universitetssjukhuset i Linköping är en av två enheter som nu får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, bekräftar vår specialistkompetens inom högisoleringsvård, säger Johan D Söderholm, medicinsk rådgivare med övergripande ansvar för nationell högspecialiserad vård inom Region Östergötland.

Infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har byggts om och anpassats för denna typ av högisolerings- och intensivvård i Sverige. Ett antal medarbetare vid infektionskliniken, anestesi- ochintensivvårdskliniken och röntgenkliniken liksom laboratoriepersonal är tränade för att vid behov arbeta med högisoleringsvård. Inom högisoleringsvården finns även kompetens för att sprida kunskap och färdigheter, både nationellt och internationellt. Region Östergötland har också en särskilt utbildad grupp för säker transport av patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner.

Region Östergötland har hittills fått åtta tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. De tidigare beslutade tillstånden gäller för avancerad rekonstruktiv kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning, neuromuskulära sjukdomar, medfödd benskörhet (osteogenesis imperfecta), behandling av vulvacancer, könsdysfori, vård vid svåra brännskador och vård av svåra hudsymtom.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier