region-ostergotland

Beslut om Folktandvårdens dimensionering och lokalisering

Bastandvård och förebyggande tandvård ska fortsatt finnas i alla länets kommuner, men den avancerade tandvården koncentreras på sikt till färre orter. Det beslutade regionstyrelsen i dag utifrån ett förslag om framtida dimensionering och lokalisering av Folktandvården i Östergötland.

Allt färre ska ta hand om allt fler och det är regionens ansvar att bygga en struktur som även på sikt säkerställer tillgången till god tandvård i hela länet, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Beslutet innebär att samtliga av Folktandvårdens kliniker finns kvar och erbjuder bastandvård och förebyggande tandvård. Mer avancerade behandlingar och specialisttandvård planeras i framtiden till ett mindre antal orter vilket innebär att en liten andel patienter får en längre resa för mer sällan förekommande tandvård.

– Syftet är att kunna behålla en hög kvalitet och patientsäkerhet för Folktandvårdens samlade verksamhet i länet även om rekryteringsläget för tandläkare och tandhygienister försämras ytterligare framåt, vilket vi ser som troligt utifrån den demografiska utvecklingen, säger Marie Morell.

Beslutet som nu fattats ger större möjlighet till strategisk långsiktig planering, till exempel när det gäller lokaler, utrustning och bemanning. Förändringarna genomförs successivt över en längre period i samband med byggnationer och naturlig personalomsättning.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier