region-ostergotland

Jobba inom psykiatrisk vård

Arbetet inom psykiatri och beroende är oftast roligt och alltid omväxlande. Varje dag möter du människor i livets alla skeden. Människor som på ett eller annat sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen.

Nära samarbete för en trygg vård

Du arbetar i en varierande och lärande miljö - här kommer du att utvecklas i din yrkesroll, oavsett profession. Inom psykiatrin kan du arbeta med specialistpsykiatri, beroendevård eller barn- och ungdomspsykiatri. Du kan jobba inom öppenvård, intensivvård, jour- och akutvård eller slutenvård. Det finns även mobilt team som arbetar med akutsjukvården vid hembesök.

I det dagliga arbetet jobbar du nära tillsammans med kollegor. Varje profession har sin roll och funktion för att ge patienten god, trygg och säker vård. Det finns en väl etablerad beredskap för att ta hand om de svåra situationer som ibland uppstår.

Karriär och kompetensutveckling

Inom psykiatrin i Region Östergötland finns flera utvecklings- och karriärvägar för dig som vill bygga bred kompetens eller satsa på fördjupat kunnande inom ett område.

Du får tid för din egen fortbildning löpande utifrån vilka kompetenser verksamheten är i behov av. Det kan till exempel vara grundläggande psykoterapiutbildning, dialektisk beteendeterapi eller andra metoder som det finns välgrundad evidens för.

Utgångspunkten i omvårdnadsarbetet är relationen med patienten. Den gör att vi kan möta patienternas individuella behov utifrån deras unika förutsättningar och livssituation.

Jobba inom barn- och ungdomspsykiatrin

Som skötare eller sjuksköterska inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får du arbeta med det viktigaste som finns - våra barn och ungdomar.

Här har du en mycket viktig roll i omvårdnadsarbetet med de ungdomar som vistas på avdelningen, antingen akut eller under en utredningsperiod. Tillsammans med föräldrarna stöttar vi patienterna i det dagliga med exempelvis aktiviteter, skola, promenader och liknande.

Att arbeta på BUP innefattar en bred samverkan med närstående, myndigheter och vårdgrannar. Du har också verksamhetsutvecklande uppgifter kopplade till omvårdnadsarbetet.

"Man blir klok av att jobba inom psykiatrin"

Medarbetare på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping berättar om hur de samarbetar med varandra så att patienten ska få den bästa vården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sök jobb hos oss

Läkare som står i en korridor

Här hittar du alla lediga jobb inom Region Östergötland. Varmt välkommen med din ansökan!

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier