region-ostergotland

Arbeta med anestesi- och operationssjukvård

Anestesisjuksköterska i en operationssal tillsammans med kollegor

Ingen dag är den andra lik inom anestesi- och operationssjukvård. Du blir en del i ett tvärprofessionellt team runt patienten där alla är lika viktiga för att operationen ska lyckas.

Vård med patienten i centrum

Arbetet inom anestesi och operation innebär olika former av kirurgi och vård före och efter operation.

På sjukhusen i Östergötland bedriver vi högteknologisk, avancerad operationssjukvård med målet att ge den bästa vården till våra patienter. Vi har både akut och planerad verksamhet. Vår arbetsmiljö är utvecklingsfokuserad och händelserik.

Ett spännande yrke med möjligheter att lära nytt

Följ med operationssköterskan Maria under hennes arbetsdag. Du får höra henne berätta om det bästa med jobbet och varför hon valt just den arbetsplats hon har.

Operationen kan vara den största delen i patientens vård på väg till tillfrisknande. Jag har min tydliga roll i teamet, och är en viktig del i hur operationen fortlöper.

Maria, sjuksköterska på operation, Universitetssjukhuset i Linköping

Sök traineeplats på operation

Är du sjuksköterska och nyfiken på vad operationssjuksköterskans roll och arbete innebär? Nu kan du söka en traineetjänst på operationsavdelningen, Universitetssjukhuset i Linköping.

Sök traineeplatsen Länk till annan webbplats.

Du får en viktig roll i teamet

Som medarbetare här har du en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper är själva grunden i arbetet. Yrken som finns hos oss är anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, allmänsjuksköterska, läkare, undersköterska och vårdadministratör.

När du kommer som ny till oss får du en introduktion som är anpassad till vad du behöver för att komma in i arbetet på ett tryggt sätt.

Fortsätt att utvecklas i ditt yrke

Du har goda möjligheter att utvecklas vidare, vilket yrke du än har. Vi erbjuder post graduate-utbildning för dig som är specialistsjuksköterska. Om du är allmänsjuksköterska erbjuder vi specialistutbildning inom anestesi och operationssjukvård. Även för dig som är undersköterska finns det specialistutbildning. Det finns också goda forskningsmöjligheter.

Vi tycker att det är viktigt att det fungerar bra på jobbet och att arbetet går att kombinera med privatlivet. Det försöker vi tillmötesgå med individuellt verksamhetsanpassade scheman.

Välkommen att söka jobb

Alla jobb på anestesi- och operationsavdelningarna annonseras via Lediga jobb.

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

region@regionostergotland.se

Sociala medier