region-ostergotland

Sjuksköterska

Två leende kvinnor som sitter bredvid varandra

Om du är ny i yrket tar vi hand om dig. När du är mer erfaren kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Var du än befinner dig, erbjuder vi kompetensutveckling du behöver.

Du har en ansvarsfull roll

Som sjuksköterska har du valt ett samhällsviktigt jobb. Du har ett stort ansvar för att ta hand om och vårda patienterna. Du arbetar i team tillsammans med andra professioner, där ni stöttar och lär av varandra. Alltid med patientens bästa i fokus.

Vi erbjuder den kompetensutveckling du behöver

Du får kompetensutveckling kontinuerligt utifrån din roll när du jobbar som sjuksköterska i Region Östergötland. Du ingår i nätverk med kollegor och kan delta i olika utvecklingsprogram som vi erbjuder.

När du är ny som sjuksköterska

Om du är ny i yrket tar vi hand om dig. Hos oss kan du prova dig fram till ett specialistområde som passar just dig.

Kliniskt basår - en bra start på ditt yrkesliv

Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort. Därför vill vi ge dig en trygg jobbstart och möjlighet att växa in i din nya yrkesroll. Som nyanställd sjuksköterska i Region Östergötland går du en ettårig yrkesintroduktion - det kliniska basåret.

Fokus under året ligger på din roll som sjuksköterska och omvårdnadsansvarig ledare. Du får en yrkeserfaren mentor och deltar tillsammans med andra nyanställda i kompetensmöten och reflektionsträffar. Allt för att stärka yrkeskunnandet och öka tryggheten i ditt nya yrke.

Programmet är uppbyggt på fyra hörnstenar och innehållet utgår från den senaste forskningen:

  • omvårdnadsansvarig ledare - sjuksköterska
  • omhändertagande av svårt sjuk patient
  • patientsäker kommunikation
  • hållbar arbetshälsa och balans i livet

Veta mer

Om du är nyfiken på det kliniska basåret, välkommen att kontakta Karina Bjälfve, koordinator yrkesintroduktion, på telefon 010-103 42 94 eller e-post Karina.Bjalfve@regionostergotland.se

Arbeta på olika kliniker och väx i rollen

Hos oss kan du prova på att arbeta på flera olika kliniker. Det ger dig möjlighet att bredda din kompetens och att hitta det du trivs bäst med. Du får stöd i att göra en planering utifrån dina egna önskemål och erfarenhet.

Konceptet, som vi kallar Elsa, är en kombination av kompetensutveckling, mentorskap och allmäntjänstgöring. Både du som är ny och du som är lite mer erfaren som sjuksköterska kan delta.

Du stannar på varje klinik i sex till tolv månader. Vi rekommenderar alltid vissa basblock för dig som nyutexaminerad sjuksköterska innan du gör block på de mer specialiserade enheterna. Blocken finns på våra tre sjukhus i regionen, primärvården och övriga lämpliga verksamheter i vår region. Efter genomförda block får du en löneökning.

Du är kvar i Elsa tills du själv känner att du uppnått den kunskap och erfarenhet du önskar och har hittat en verksamhet du trivs i.

Veta mer

Om du är nyfiken på programmet Elsa, välkommen att kontakta Viktoria Svensson, verksamhetschef på telefon 010-103 34 44 eller e-post viktoria.svensson@regionostergotland.se; eller Eva Odhe, enhetschef på telefon 010-103 31 37 eller e-post eva.odhe@regionostergotland.se

Fortsätt utvecklas i rollen

Allteftersom du blir mer erfaren som sjuksköterska ger vi dig utrymme att öka din självständighet. Du får göra egna kliniska bedömningar, ansvara för omvårdnaden i teamet och så småningom handleda nya kollegor och studenter.

Hos Region Östergötland har du också möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid.

Utbilda dig till specialist på betald arbetstid

Hos oss har du möjlighet att vidareutbilda dig till barnmorska eller annan specialistinriktning samti­digt som du behåller din lön. På så sätt behöver du inte ta studielån eller göra avkall på de ekonomiska delarna i ditt privatliv.

Bli specialistsjuksköterska genom att studera och få lön samtidigt.

Tryggt jobb med många utvecklingsmöjligheter

Teamarbetet kring patienten är viktigt. Var du än jobbar i Region Östergötland får du samarbeta och dela kunskap med kollegor inom olika yrken. Du blir del av en stor organisation där du får ett tryggt jobb med många utvecklingsmöjligheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

En man och en kvinna i ett rum med digitala röntgenbilder.

Vi söker dig som vill jobba som sjuksköterska i Region Östergötland. Varmt välkommen med din ansökan!

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier