region-ostergotland

Jobba på röntgenklinikerna i Östergötland

En röntgensjuksköterska förbereder undersökning

Vill du jobba både med människor och med den senaste teknologin? Då är du välkommen till oss på röntgenklinikerna i Region Östergötland.

Ny teknik och forskning

Röntgenverksamheten finns på tre kliniker i Linköping, Norrköping och Motala. Här utför vi bilddiagnostisk verksamhet och intervention med traditionell röntgenteknik, datortomografi, ultraljud, MR och PET/CT enligt den senaste forskningen och tekniken.

Genom att vi samarbetar med forskningsenheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) är vi med i radiologins framkant.

I regionen finns även en nytänkande bröstenhet, där mammografisk hälsokontroll, klinisk diagnostik, behandling och uppföljning sker i nära samarbete med alla parter i vårdkedjan.

Medicinsk diagnostik är en central del av modern hälso- och sjukvård. Vår förmåga att utföra rätt undersökning, i rätt tid med rätt svar är avgörande för god vård.

Mångfald och omväxling

Alla röntgenkliniker i Östergötland arbetar nära tillsammans och med andra kliniker vilket ger ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete.

Vi är multikulturella och multiprofessionella med medarbetare från många olika nationaliteter inom yrkesgrupper som röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare, läkarsekreterare och vårdadministratörer.

Verksamheten bedrivs dygnet runt och är såväl akut som planerad.

En röntgensjuksköterska förbereder en undersökning

Röntgensjuksköterskan

Radiologin är en viktig del i navet inom sjukvården för att ge patienter rätt diagnos och rätt vård. Yrket är en kombination av omvårdnad, strålskydd och teknik med patienten i centrum.

Som röntgensjuksköterska har du ett mycket varierande och självständigt arbete. Du arbetar även i team med personal med annan kompetens exempelvis undersköterskor, specialistsjuksköterskor samt läkare. I din vardag som röntgensjuksköterska arbetar du med olika typer av bildgivande tekniker för att framställa de bildmaterial som behövs för att säkerställa att patienter får rätt behandling.

Det finns även karriärmöjligheter inom yrket där vidareutveckling på högre nivå är möjlig exempelvis med en magister eller masterexamen. Även interna möjligheter till karriär finns, exempel teamledare eller enhetschef.

Som röntgensjuksköterska skapar du under det korta mötet med patienten trygghet och får patienten att känna sig omhändertagen. Samtidigt fattar du de beslut som leder fram till en optimal undersökning.

Som röntgensjuksköterska kan du få arbeta med flera olika typer av bildgivande tekniker.

Konventionella röntgenundersökningar använder sig av joniserande strålning. Oftast framställs skelett och lungor med hjälp av denna bildteknik.

Datortomografi (skiktröntgen) använder sig också av joniserande strålning. Strålningen skickas in i patienten från flera olika vinklar och bilderna går att återskapa i olika dimensioner (3D).

Magnetresonanstomografi (MR) framställer bilder där patienter läggs i en utrustning som har ett starkt magnetfält och högfrekventa radiopulser skickas in i patienten för att framställa bildmaterial.

Kärlundersökningar utförs då det finns behov att se funktionen av blodkärlen hos patienter. Dessa undersökningar utförs ofta på hjärt- och kärlsjuka patienter. Det går även att anpassa dessa undersökningar för att kunna göra funktionsundersökning eller avlastande ingrepp, exempelvis om patienter är i behov av att avlasta sina njurar eller gallblåsa.

Röntgenkliniken i Linköping

Röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi är 200 medarbetare som bedriver klinisk verksamhet, utveckling och forskning. Kliniken genomför årligen 180 000 undersökningar. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till sjukhusets akutmottagning.

Hos oss finns en stor forskningsaktivitet med ett flertal magisterstuderande, doktorerande och disputerade röntgensjuksköterskor samt en av Sveriges få docenter med röntgensjuksköterskebakgrund.

Som röntgensjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping erbjuds du en stimulerande vardag med varierande arbetsuppgifter.

Du får en gedigen introduktion där du lär känna kliniken och uppnår jourkompetens. Om du är nyexaminerad tar du del av ett introduktionsprogram med placering inom samtliga större modaliteter, såsom konventionell röntgen, PET/CT, MR, CT och fotonräknare, samt intervention (endovaskulärt och CT-lett).

Vi drivs av att ligga i framkant och uppmuntrar till forskning och vidareutveckling. Om du är intresserad av fördjupade akademiska studier kan du ansöka till vårt magister-/masterprogram som ger 25% betald studietid under en 4-årsperiod. För dig som är intresserad av att doktorera finns möjlighet att göra detta under 50% betald arbetstid.

Två män tittar på en digital skärm

Mammografienheten

Ett viktigt arbete för att upptäcka cancer i tid!

Att arbeta på mammografienheten är ett intressant och varierande arbete där du dagligen möter många människor i olika åldrar. Vi roterar på alla förekommande arbetsuppgifter såsom screening, utredningsmottagning samt arbete med kontinuerlig metodutveckling och utbildning.

Som röntgensjuksköterska/sjuksköterska kommer du arbeta med mammografisk hälsokontroll och på vår kliniska utredningsmottagning.

Screeningverksamhetens uppdrag är att erbjuda alla Östergötlands kvinnor i åldrarna 40-74 år mammografisk hälsokontroll (screeningundersökning av brösten) vartannat år. Syftet med screening är att sänka dödligheten i bröstcancer genom att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium innan den har hunnit ge symtom och sprida sig. Prognosen förbättras och dödligheten i sjukdomen minskar. 62% av all bröstcancer upptäcks vid screening.

På vår kliniska utredningsmottagning gör vi radiologiska utredningar av kvinnor som kallats tillbaka från hälsokontrollen eller kommer på remisser från vårdcentraler, onkologen och kirurgen. Vi medverkar i en komplex diagnostisk vårdkedja där radiologi, kirurgi, patologi och onkologi samverka i ett multidisciplinärt team.

Som röntgensjuksköterska/sjuksköterska arbetar du med att ta tredimensionella mammografibilder (tomocyntes), assistera vid ultraljudsundersökningar samt ultraljudsledda biopsier och tomosyntes guidade biopsier. Du är en del av ett team bestående av bröstradiolog och röntgensjuksköterska.

På mammografin arbetar du dagtid, måndag till fredag.

Utbilda dig till röntgensjuksköterska

Radiografi är huvudämnet i röntgensjuksköterskeutbildningen. Utbildningen består av teoretiska samt praktiska läromoment. Teknik, fysik, anatomi och sjukdomslära är hörnstenar i utbildningen.

Röntgensjuksköterskeutbildningen är en 3 årig högskole-/universitetsutbildning där du erhåller en kandidatexamen. Utbildningen leder till en yrkestitel som legitimerad röntgensjuksköterska som utfärdas av Socialstyrelsen.

Region Östergötland samarbetar med Jönköping University.

Studera till röntgensjuksköterska (ju.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sök jobb hos oss

En man och en kvinna tittar koncentrerat in i en datorskärm som inte syns men som ger ett blått sken i deras ansikten

Här hittar du alla lediga jobb inom Region Östergötland. Varmt välkommen med din ansökan!

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier