region-ostergotland
En man står vid en kökslåda och ler stort mot en kollega

Dina förmåner

När du jobbar hos oss får du också tillgång till fina förmåner. Flera av dem är till för att öka din grundtrygghet i livet. Andra finns för att du ska må bra, trivas och utvecklas som person och på jobbet.

Arbetstid och semester

Möjlighet till flexibla arbetstider

Många verksamheter inom Region Östergötland har andra typer av arbetstidsmodeller än fasta arbetstider, till exempel poängmodell, flextid och förtroendearbetstid. Det ökar flexibiliteten för dig som medarbetare. Vilken arbetstidsmodell som används på arbetsplatsen bestäms av ledningen för verksamheten.

Semester

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Du som har månadslön och är anställd längre än tre månader har rätt till betald semesterledighet redan under ditt första anställningsår. I det läget beror antalet semesterdagar både på din ålder och när under året som du har anställts. Du som är anställd den 1 januari får vid detta datum tillgång till de semesterdagar som du får ta ut under året. Viss frånvaro, till exempel en del av föräldraledigheten, är semestergrundande.

Om du har timlön får du semesterlön när du tar ut din semester.

Möjlighet till distansarbete

Ofta behöver du vara på plats för att kunna jobba hos oss, men den stora utvecklingen av digitala arbetssätt har gjort att möjligheten till distansarbete finns för fler medarbetare.

Region Östergötland som arbetsgivare ser positivt på distansarbete. Det är en möjlighet för dig som medarbetare att kunna jobba mer flexibelt, och det bygger helt på frivillighet. Det är i första hand verksamhetens behov som styr möjligheten att jobba på distans. Möten genomförs alltid digitalt när det är möjligt och lämpligt.

Lön, förmåner och försäkring

Individuell lön

Din lön sätts individuellt beroende på ditt yrke och din erfarenhet. Vår policy är att löneutvecklingen baseras på dina individuella prestationer och resultat kopplat till verksamhetens mål. Din lön ses över varje år i dialog med din chef. Särskilda lönekriterier som återspeglar din arbetsinsats och kompetens ligger till grund för chefens bedömning.

Extra ersättning om du blir förälder

Om du har varit anställd i minst 180 kalenderdagar i följd innan du går på föräldraledighet har du rätt till ett föräldrapenningtillägg. Beloppet motsvarar 10 % av lönebortfallet per kalenderdag. Du har då rätt till 180 dagar med föräldrapenningtillägg. Tillägget kan delas upp på flera ledighetsperioder tills barnet är 24 månader.

Föräldrapenningtillägg betalas ut per födsel och båda föräldrarna kan få tillägget om ni är medarbetare i Region Östergötland.

En extra trygghet om du blir sjuk

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Om du skulle bli sjuk längre än 14 dagar ger vi dig, utöver ersättning från försäkringskassan, även sjuklön på 10 % av den lön du går miste om. Om din lön är högre än försäkringskassans tak för sjukpenning betalar Region Östergötland dessutom en extra utfyllnad på din lön.

Försäkringar

För att du ska känna dig extra trygg om det händer något omfattas du av avtalsförsäkringar. Det är en förmån som kompletterar den ersättning som du kan få från försäkringskassan.

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

25-årsgåva

Många medarbetare arbetar hos oss länge och det är vi stolta över. Vår tradition är att uppmärksamma och hedra medarbetare som har arbetat i Region Östergötland i 25 år. Det gör vi med en minnesgåva och en gemensam festmiddag tillsammans med make/maka eller någon annan närstående.

Tjänstepension och löneväxling

Varje år avsätter Region Östergötland 4,5 eller 6 procent av din inkomst till tjänstepension, beroende på vilket pensionsavtal du omfattas av. Du bestämmer själv hur den ska förvaltas.

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp tjänar du på överskjutande del in till din tjänstepension i enlighet med pensionsavtalen. Du har då också möjlighet att växla ytterligare en del av din lön mot pensionssparande. Det kan vara förmånligt av flera olika skäl. Eftersom arbetsgivaravgiften blir lägre får du exempelvis en extra bonus om du löneväxlar.

En kvinna sitter på en sjukhussäng och ser fundersam ut

Kompetensutveckling

Karriär- och kompetensutveckling

Som medarbetare har du tillgång till olika kurser och utbildningar för att hålla din kunskap aktuell och utveckla din kompetens. Oavsett vilken roll du har erbjuder Region Östergötland ett ständigt lärande. Det kan handla om allt från yrkesintroduktion till fortbildning eller specialistutbildning inom ditt yrkesområde.

Tillsammans med din chef gör du en plan för din karriär- och kompetensutveckling. Det arbetet går via utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och en karriärmodell där du som medarbetare tar ett aktivt ansvar för din egen utveckling.

Region Östergötland har karriärstegar för både kliniska och administrativa yrken.

Karriär i Region Östergötland

Utbildningstjänster

Du som är sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kan söka utbildningstjänst inom områden där verksamheten har behov av specialister. En utbildningstjänst innebär att du studerar till specialist inom din profession med bibehållen grundlön. Det gör att du inte behöver ta studielån eller göra avkall på de ekonomiska delarna i ditt privatliv.

Forskning

Som medarbetare inom Region Östergötland har du möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk forskning under en del av din arbetstid. Här finns ett av Sveriges modernaste universitetssjukhus som under flera år utsetts till landets bästa. Vi ser att forskning och utveckling stimulerar till lärande, en mer lustfylld arbetssituation och bidrar till både personlig utveckling och en högre kvalitet på arbetsplatsen.

Kombinera klinik och forskning

Två män spelar pingis i en källarlokal

Hälsa och friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats

Vi vill ge dig som medarbetare goda förutsättningar för en bra hälsa och ett gott liv. Det handlar både om arbetsmiljön på din arbetsplats och om din personliga hälsa. Vi i Region Östergötland arbetar aktivt med att främja hälsa och återhämtning. Det kan till exempel handla om närvarande, tillitsfulla och engagerade chefer, bra kommunikation, friskvårdsaktiviteter och tidiga insatser vid ohälsa. Hos oss finns det också 350 hälsoinspiratörer som har uppdraget att inspirera sina arbetskamrater till ökad hälsa och glädje på arbetsplatsen.

Friskvårdsgrupper och kurser

Region Östergötland har egna friskvårdskurser som vi erbjuder alla medarbetare att vara med i.

Vi startar regelbundet grupper för mindfulness, stresshantering och sömnskola. Gruppaktiviteterna leds av en hälsoutvecklare.

Friskvårdsbidrag

Region Östergötland erbjuder dig som medarbetare ett skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 3 500 kronor per år beroende på vilken anställningsform du har. Det kan du använda för all motion och friskvård som godkänns av Skatteverket.

Utöver friskvårdsbidraget erbjuder Region Östergötland medarbetare ersättning för startavgiften till lagtävling i motionslopp.

Träningsanläggningar

Region Östergötland har fyra träningsanläggningar som drivs av Korpen, där du kan träna till subventionerat pris. Träningsanläggningarna finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och på Klostergatan i Linköping. I träningsanläggningarna finns gym och ett varierat utbud av olika gruppträningspass.

Företagshälsovård

Som medarbetare i Region Östergötland har du tillgång till företagshälsovård. Om du har besvär som är relaterade till jobbet kan du själv ta kontakt med företagshälsovården för rådgivning och bedömning upp till två tillfällen per kalenderår.

Arbetsglasögon

Att ha en välfungerande syn är viktigt på många sätt. Om du som medarbetare arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm står Region Östergötland för synundersökning och arbetsglasögon vid behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Två kvinnor står i en dörröppning till ett sjukhusrum.

Här hittar du alla lediga jobb inom Region Östergötland. Varmt välkommen med din ansökan!

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier