region-ostergotland
Folkmassa i stadsmiljö

Regional utveckling

Region Östergötland ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Uppdraget är att stärka Östergötlands tillväxt och attraktivitet.

Ny domänadress för de regionala utvecklingsfrågorna

All information som rör de regionala utvecklingsfrågorna hittar du numera på utveckling.regionostergotland.se. Länk till annan webbplats.

Här hittar du information om kulturstöd, besöksnäring, kompetensförsörjning och annat som rör utveckling av Östergötland.

Stärka regionens tillväxt och attraktivitet och driva på utvecklingen

I de regionala utvecklingsfrågorna Länk till annan webbplats. ingår näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och friluftsliv, internationell samverkan och olika typer av stöd och finansiering.

Det innebär att regionen ska driva på utvecklingen inom olika områden där många aktörer delar ansvaret.

Arbetet sker istället genom ett tydligt regionalt ledarskap som bygger på samverkan med de som bidrar till utvecklingen.

Samverkan

Regional utveckling handlar om många olika typer av frågor som berör och påverkar invånarna i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland tillsammans med exempelvis kommunerna i länet, statliga myndigheter och olika organisationer för att kunna utveckla och göra Östergötland mer attraktivt.

Politisk styrning

De regionala utvecklingsfrågorna hanteras av regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, på uppdrag av regionstyrelsen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Richard Widén
Richard WidénRegionutvecklingsdirektör
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier