region-ostergotland
Skridskoåkare vid horisonten

Hållbarhet

Region Östergötlands utmaningar i hållbarhetsarbetet sammanfattas i tre prioriterade områden med underliggande inriktningsmål. Dessa utmaningar kräver bred samverkan och en helhetssyn, vilket går hand i hand med intentionerna i Agenda 2030. Hållbarhetsprogrammet har slutår 2030.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier