region-ostergotland
Forskningsperson som håller upp ett provrör framför sig

Utveckling och innovation

Region Östergötland har ett starkt fokus på utveckling och innovation inom alla verksamhetsområden. En ständig utveckling är avgörande för att Region Östergötland ska kunna leverera samhällstjänster med hög kvalitet till invånarna.

Region Östergötland driver ett aktivt och strategiskt arbete när det gäller utveckling och innovation, både i hälso- och sjukvården och inom andra verksamhetsområden. Vi gör det på egen hand och i samverkan med andra.

Kvalitetsdriven utveckling i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården står inför en stor omställning, och det krävs ständig utveckling för att vi ska kunna ge patienter och invånare vård av högsta kvalitet även i framtiden. Det handlar inte bara om förmågan att ta fram och börja använda nya innovationer. Det handlar lika mycket om att hela tiden förbättra verksamheten i vardagen. Region Östergötland driver ett stort antal utvecklingsarbeten varje dag, både stora och små, som är avgörande för framtidens hälso- och sjukvård. I fokus för utvecklingsarbetet finns en tydlig strategi för utveckling och kvalitet i vården.

Testa dina nya idéer

Hälso- och sjukvården är ständigt i behov av nya effektiva metoder och produkter som kan bidra till en ökad vårdkvalitet och samtidigt spara på gemensamma resurser. Behovet av nya lösningar är stort.

Regionens innovationsstöd erbjuder professionellt stöd vid utveckling av innovationer inom hälso- och sjukvård. Som företag kan ni få stöd med att testa och utveckla innovationer i nära samarbete med vårdens olika yrkesgrupper.

Kontakta regionens innovationsstöd med din idé på e-post: innovation@regionostergotland.se

Innovation för regional utveckling

I ett bredare samhällsperspektiv är innovationer av största vikt även för att stärka regionens förnyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft. Östergötland har ett starkt, innovativt företagsklimat och Region Östergötland spelar en viktig roll som sammanhållande kraft för länets olika innovationsmiljöer. Där samlas företag, akademi och det offentliga för affärsutveckling och nyskapande. Region Östergötland driver också strategin för smart specialisering inom fem styrkeområden där Östergötland har framstående företag och framgångsrik forskning, som ger regionen en ledande position.

Innovation för regional utveckling Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier