region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Miljöpriset till Vårdcentralen Boxholm och Service US

  Vårdcentralen Boxholm och Service US är mottagare av Region Östergötlands miljöpris. Priset belönar verksamheter som gjort insatser för miljön. Vårdcentralen Boxholm har kunnat minska antalet patientresor till US genom att själva genomföra tåtrycksmätning. Service US prisas för en lösning för att rädda tvätt som råkat slängas i soporna.
 • Ny ansökan om uppdrag inom nationell högspecialiserad vård

  Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång handlar det om perifer facialispares, en form av förlamning av ansiktsnerven.
 • Reviderar hållbarhetsprogram för mer el från kärnkraft

  Region Östergötland reviderar inriktningen i sitt hållbarhetsprogram, för att öppna för användning av kärnkraftsbaserad el. Prognoserna visar att det skulle innebära en årlig besparing på cirka fyra miljoner kronor för regionens verksamheter.
 • Vårdcentraler måste betala för digital utomlänsvård

  Kostnaderna för den digitala utomlänsvården har stigit i Region Östergötland de senaste åren. Som en följd av ökade kostnader och ansträngd ekonomi, ändras ersättningsmodellen inom vårdval primärvård den 1 april. Vårdcentraler i regionen kommer då att behöva betala en del av kostnaden vid digital utomlänsvård.
 • Vårdos mot covid-19 ger fortsatt skydd för äldre och personer med omsorgsbehov

  I samband med vårens vaccindos mot covid-19 erbjuder Region Östergötland drop in-vaccination på flera orter, som komplement till tidsbokning. Påfyllnadsdosen är viktig för att personer i rekommenderade grupper ska ha ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom och komplikationer i samband med covid-19.
 • Plan ska stärka idrottens betydelse i Östergötland

  Utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en bättre folkhälsa och för ett starkare näringsliv. Det är några syften med den idrottspolitiska plan för 2024-2026 som regionutvecklingsnämnden antog i dag.
 • Nystart för unik hjärt- och lungstudie på US

  Den världsunika forskningsstudien inom hjärta, kärl och lungor – Scapis – fortsätter. I går invigdes den andra delen av studien vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Här ska 2 500 deltagare följas upp.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier