region-ostergotland

Vårdos mot covid-19 ger fortsatt skydd för äldre och personer med omsorgsbehov

I samband med vårens vaccindos mot covid-19 erbjuder Region Östergötland drop in-vaccination på flera orter, som komplement till tidsbokning. Påfyllnadsdosen är viktig för att personer i rekommenderade grupper ska ha ett fortsatt skydd mot allvarlig sjukdom och komplikationer i samband med covid-19.

För äldre personer minskar motståndet mot covid-19 snabbare. De behöver därför fylla på sitt skydd regelbundet. Skyddet från vårdosen blir viktigt även i samband med en eventuell tidig hösttopp, innan det är dags att fylla på med vaccin igen inför vintern.

Alla som fyllt 80 år samt personer 65-79 år som har beslut om personlig omvårdnad från hemtjänst, särskilda boenden, korttidsboende eller LSS, rekommenderas vaccination i vår.

I Östergötland är vaccinationsinsatsen redan i gång. Vaccinationskliniken gör nu en satsning på att åka runt till flera orter i Östergötland och erbjuda drop in-vaccination. Tider och platser för drop in-vaccination finns på 1177.se. Det går även att boka tid på vaccinationsenheterna i Linköping, Norrköping och Motala. Boende på särskilt boende eller korttidsboende får sin vaccination på boendet.

Den som rekommenderas vaccination i vår behöver inte betala för sin dos. För övriga införs en patientavgift på 250 kronor från och med den 1 april. Fram till månadsskiftet är vaccinationen gratis även för personer som inte rekommenderas vaccination.

Mer information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier