region-ostergotland

Miljöpriset till Vårdcentralen Boxholm och Service US

Sju personer som står bredvid varandra och håller i diplom och blommor.
Årets miljöpristagare tillsammans med ledamöter i regionstyrelsens beredning för hållbarhet och hälsa och medarbetare vid säkerhets- och miljöenheten. Från vänster Malin Östh, regionstyrelsen, Andreas Larsson, Service US, Anna Carlsson och Elin Granath, VC Boxholm, Lisa Nilsson och Margareta Lind, säkerhets- och miljöenheten, och Anders Eksmo, regionstyrelsen.

Vårdcentralen Boxholm och Service US är mottagare av Region Östergötlands miljöpris. Priset belönar verksamheter som gjort insatser för miljön. Vårdcentralen Boxholm har kunnat minska antalet patientresor till US genom att själva genomföra tåtrycksmätning. Service US prisas för en lösning för att rädda tvätt som råkat slängas i soporna.

Region Östergötlands miljöpris är ett internt pris som har delats ut sedan 2007 till goda exempel inom miljöområdet. Det kan handla om en åtgärd eller ett projekt som innebär ett nytänkande och kan inspirera andra.

Fem verksamheter hade nominerats denna gång och bland dem har säkerhets- och miljöenheten utsett två pristagare, som får dela på 75 000 kronor. Under onsdagens möte i regionstyrelsen fick de ta emot sina utmärkelser.

Vinst för patient och miljö

Vårdcentralen Boxholm belönas med 50 000 kronor för sitt förbättringsprojekt tåtrycksmätning. Målet med projektet har varit att förbättra omhändertagandet av patienter med svårläkta sår eller nedsatt arteriell cirkulation. Genom att mätningarna görs på vårdcentralen har patienters resor till fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping kunnat undvikas, vilket enligt vårdcentralens beräkningar minskat klimatpåverkan med drygt 1 ton koldioxid per år.

Vårdcentralen har också spridit sitt goda exempel vidare, och numera har 30 enheter skaffat tåtrycksmätare.

– Det primära behovet var ett förbättrat omhändertagande av patientgruppen, som är äldre och sköra och kanske inte orkar resa. Instrumentet är ett bra komplement för att ställa rätt diagnos och kunna påbörja behandling tidigare. Men vi har också fått flera effekter i form av miljönytta och ekonomiska besparingar, säger Anna Carlsson, som är sjuksköterska och den som drivit projektet på Vårdcentralen Boxholm.

Kameraövervakning räddar tvätt

På Service US har medarbetare infört en lösning för att rädda smutstvätt som kastats i fel nedkast. Eftersom det varken är arbetssäkert eller praktiskt möjligt att rädda tvättsäckar som hamnat i komprimatorn, utvecklades en lösning med kamera och TV-skärm. Därigenom kan säckarna upptäckas och räddas ur containern för brännbart avfall på ett säkert sätt.

Service US har också samverkat med andra för att öka kunskapen hos vårdverksamheterna om rätt sortering, bland annat genom tydligare skyltning vid nedkasten.

– Det är ett relativt stort problem med tvättsäckar i soporna. Ett gott samarbete har gjort att vi kommit en bra bit på vägen för att undvika det, säger Andreas Larsson, samordnare för inre logistik på Service US.

Förutom att spara resurser och ge en miljövinst har åtgärden bidragit till att minska onödiga kostnader. Service US har uppskattat att det handlar om en årlig besparing på cirka 1,2 miljoner kronor i sjukhuskläder, lakan, handdukar och andra textilier som hamnat i soporna.

Text: Bodil Knuthammar

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier