region-ostergotland

Nystart för unik hjärt- och lungstudie på US

Två män och tre kvinnor står bredvid varandra. en man pratar i en mikrofon och en kvinna håller i ett ihopknutet band.
Scapis 2 invigdes genom att representanter för Region Östergötland, Linköpings universitet och Hjärt-lungfonden symboliskt flätade ihop banden. Carl Johan Östgren (forskningsledare för Scapis i Linköping) Karl Landegren (medicinsk direktör i Region Östergötland), Lena Jonasson (dekan vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet), Kristina Sparreljung (generalsekreterare för Hjärt-lungfonden) och Mira Ernkvist (forskningschef vid Hjärt-lungfonden).

Den världsunika forskningsstudien inom hjärta, kärl och lungor – Scapis – fortsätter. I går invigdes den andra delen av studien vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Här ska 2 500 deltagare följas upp.

Scapis är den mest omfattande studien kring hjärt- och lungsjukdom som hittills genomförts i världen. 30 000 slumpvis utvalda svenskar mellan 50 och 64 år fick göra omfattande hälsoundersökningar för att hitta riskfaktorer för till exempel stroke, lungsjukdomen kol, hjärtstopp och hjärtinfarkt för att kunna sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. Nu ska en återundersökning, Scapis 2, göras av hälften av studiedeltagarna.

– I Scapis har vi av det breda materialet fått resultat som lärt oss mer om riskfaktorer för hjärt-kärl- och lungsjukdomar. Genom återundersökningen får vi två mätpunkter så att vi kan se hur till exempel förkalkning i hjärtats kranskärl utvecklas över tid. Det här hjälper oss bland annat att upptäcka sådant som inte personen själv ännu märkt, säger professor och specialistläkare Carl Johan Östgren.

Han är forskningsledare för Scapis i Linköping och nationell forskningsledare för återundersökningen.

2 500 Linköpingsbor undersöks igen

I Scapis deltog 5 000 Linköpingsbor och nu kommer hälften av dem att undersökas igen vid Scapis-mottagningen på US. Deltagarna undersöks vid tre tillfällen och det handlar exempelvis om blod- och urinprov, blodtrycksmätning, EKG, lungfunktionsmätning, ultraljudsundersökning av halskärl och datortomografiundersökning (DT) av hjärta, lungor och buk. De får också svara på en enkät om kost och livsstil.

Forskningsstudien genomförs i samarbete mellan US och Linköpings universitet.

– Scapis är viktig för Region Östergötland och Linköpings universitet. Vi vet att det här genererar mer forskning från Linköping, säger Carl Johan Östgren.

Han medverkade under gårdagens invigning av Scapis 2 på US. Det gjorde även Karl Landergren (medicinsk direktör i Region Östergötland), Lena Jonasson (dekan vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet) och Kristina Sparreljung (generalsekreterare för Hjärt-lungfonden).

Studien beräknas pågå till slutet av 2025 i Linköping.

Text: Cecilia Ottosson
Foto: Bodil Knuthammar

Scapis

* Scapis står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study.
* 30 000 deltagare mellan 50 och 64 år från hela landet under åren 2013 till och med 2018. I Linköping deltog 5 000 personer mellan 2015 och 2018.
* I Scapis 2 deltar 15 000 personer, varav 2 500 i Linköping.
* Leds och drivs av universitetssjukhusen och universiteten i Linköping, Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå.
* Hjärt-lungfonden är huvudfinansiär av studien.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier