region-ostergotland

Plan ska stärka idrottens betydelse i Östergötland

Utveckla samverkan med idrottsrörelsen för en bättre folkhälsa och för ett starkare näringsliv. Det är några syften med den idrottspolitiska plan för 2024-2026 som regionutvecklingsnämnden antog i dag.

Den idrottspolitiska planen ska göra Region Östergötlands viljeinriktning kring att stärka idrottens betydelse i länet tydlig. Syftet är att utveckla samverkan med idrottsrörelsen för bättre folkhälsa, ökad inkludering i föreningslivet, starkare näringsliv och ökad besöksnäring. Planen innehåller dels inriktningar som regionen särskilt vill stärka, dels prioriteringar för det fortsatta arbetet.
Regionen vill exempelvis stärka barns och ungdomars möjligheter till rörelse, möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att vara aktiva i idrottsrörelsen liksom möjligheterna för alla att idrotta oavsett socioekonomisk bakgrund. Regionen vill också stärka förutsättningarna för ett livslång idrottande och för att kommunerna i länet ska kunna arrangera idrottsevenemang.

Idrottens betydelse och roll

En av prioriteringarna för det fortsatta arbetet med att stärka idrottens betydelse är att regelbundet utvärdera och utveckla samarbetet med Riksidrottsförbundets och SISU idrottsutbildarnas regionala organisation utifrån behov och förutsättningar. Andra exempel på prioriteringar är att tänka på idrottens vikt i samhällsutvecklingen när synpunkter lämnas på kommunala översiktsplaner, att ta upp kollektivtrafikens betydelse för tillgången till idrott och idrottsanläggningar i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och att lyfta fram att idrott är en anledning till att besöka Östergötland i besöksnäringsstrategin.

– Det är bra att vi genom den idrottspolitiska planen tydligt har samlat ihop regionens olika ansvar och engagemang kopplat till idrott i Östergötland. Förhoppningsvis kan planen nu bidra till att vi bättre uppmärksammar idrottens betydelse och roll inom regionens olika ansvarsområden, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Per Larsson (KD).

Den idrottspolitiska planen har tagits fram i samverkan med idrottsrörelsen i Östergötland.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier