region-ostergotland

Ny ansökan om uppdrag inom nationell högspecialiserad vård

Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom ytterligare ett område. Denna gång handlar det om perifer facialispares, en form av förlamning av ansiktsnerven.

Regionstyrelsen har idag beslutat att ansöka om ytterligare ett vårdområde inom nationell högspecialiserad vård. Ansökan gäller området perifer facialispares, ett sjukdomstillstånd som innebär att muskulaturen i ena ansiktshalvan är partiellt eller totalt nedsatt på grund av skada eller sjukdom ansiktsnerven. Tre tillstånd kommer att beviljas inom området, och i Region Östergötlands fall gäller ansökan endast vuxna patienter.

– Att kunna konkurrera om uppdragen inom den nationella högspecialiserade vården är av stor betydelse för Universitetssjukhuset i Linköping och för Region Östergötland i sin helhet. Det handlar både om att kunna erbjuda högkvalitativ universitetssjukvård för invånarna i den Sydöstra sjukvårdsregionen, och att stärka forskning och kompetensförsörjning, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

Beslut om att ge tillstånd fattas av Socialstyrelsens nämnd för nationell högspecialiserad vård. Region Östergötland har sedan tidigare tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Dessa gäller behandling av svåra brännskador, avancerad rekonstruktiv kirurgi vid svåra skador i underlivet efter förlossning, neuromuskulära sjukdomar, osteogenesis imperfecta (en form av medfödd benskörhet), vulvacancer, svåra hudsymtom, könsdysfori och högisolering vid högsmittsamma sjukdomar.

Text: Bodil Knuthammar

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier