region-ostergotland

Neurosjukvård

Vakenkirurgi vid hjärntumörer, laserablation och operationer av svåråtkomliga tumörer. Det är några områden som gör att Universitetssjukhuset i Linköping (US) ligger långt framme inom neurosjukvården.

Inom neurosjukvården på US arbetar flera team över klinikgränserna. Det nära samarbetet, kombinerat med en hög kompetens över hela det neurologiska sjukdomspanoramat, har lett till framgångsrika resultat.

Avancerade operationer

Särskilt framstående är US inom flera olika typer av operationer av hjärntumörer. Ett exempel är operationer när patienten är vaken, där US har längst erfarenhet bland sjukhusen i Sverige. Ett annat exempel är operationer av svåråtkomliga tumörer i skallbasen. Öronkliniken och neurokirurgiska kliniken, som samverkar kring dessa operationer, är sedan många år internationellt erkända för den här typen av ingrepp. Universitetssjukhuset i Linköping är också ett av de få sjukhus i landet som kan behandla mindre hjärntumörer med laserablation, utifrån de senaste teknikerna för neuronavigation och robotassisterad stereotaktisk teknik.

Behandling av Parkinson och MS

US ligger också långt framme när det gäller behandling av vissa neurologiska sjukdomar. Parkinsons sjukdom kan i dag behandlas med olika pumpbehandlingar och även implantation av elektroder i hjärnan, vilket på ett avgörande sätt kan förbättra patienternas situation. Inom MS har US på senare år infört en rad mycket effektiva behandlingsmetoder som innebär att patienter kan bibehålla sina funktioner och undvika skov i betydligt högre utsträckning än förut.

Strokevård med goda resultat

Strokesjukvården är av högsta klass, med mycket goda resultat i kvalitetsregistret Riksstroke. Samverkan mellan neurologiska kliniken, röntgenkliniken och neurokirurgiska kliniken har under de senaste åren lett till ett väsentligt bättre omhändertagande av strokepatienter i det akuta skedet. Akut behandling av blodpropp i hjärnan kommer fler patienter till del då behandlingsfönstret för trombektomi har utvidgats till 24 timmar.

Framgångsrik forskning

US bedriver framgångsrik forskning inom en rad olika områden, bland annat epilepsi, MS, Parkinson och hydrocefalus. Forskningen bedrivs av olika professioner från neurologi neurofysiologi, neurokirurgi och neuroradiologi.

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier