region-ostergotland

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt att använda ditt språk i kontakterna med oss som myndighet. Region Östergötland har enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar, och tornedalingar. Samer är också ett urfolk i Sverige. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Den som tillhör dessa minoriteter har särskilda rättigheter som rör språk, kultur och inflytande. Syftet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Region Östergötland ska skydda minoriteternas språk och kultur. Särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Det finns skyldigheter kring att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. Region Östergötland har ett ansvar att anta mål och riktlinjen för sitt minoritetspolitiska arbete.

Särskilda rättigheter för finsktalande

Region Östergötland är ett finskt förvaltningsområde genom att Norrköpings kommun, Finspångs kommun och Motala kommun är finska förvaltningsområden. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Östergötland.

Om du tycker att Region Östergötland eller någon av kommunerna inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier