region-ostergotland

Ekonomi

Att driva Region Östergötlands verksamheter under ett år kostar omkring 23 miljarder kronor. Det är politikerna i regionen som ansvarar för de pengarna och som bestämmer vad de ska användas till.

Den största delen av pengarna, cirka 70 procent, används till hälso- och sjukvård. Den övriga delen används bland annat till kollektivtrafik, forskning och utveckling, utbildning och regional utveckling. Kostnaden för regionens verksamheter finansieras främst av den skatt som invånarna i Östergötland betalar och av bidrag från staten.

Region Östergötland visar för 2023 ett negativt resultat. Det ekonomiska läget i Region Östergötland är mycket allvarligt på grund av en hög kostnadsutveckling under flera år. Region Östergötland har under de senare åren gått från att tillhöra de regioner med lägst kostnader till att ingå i den tredjedel av regionerna med högst kostnader. Region Östergötland uppvisar goda verksamhetsresultat inom flera områden, men har samtidigt utmaningar kopplat bland annat till att erbjuda vård i rimlig tid samt kompetensförsörjning, vilket är utmaningar som delas med många andra regioner.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier