region-ostergotland

Ekonomi

Att driva Region Östergötlands verksamheter under ett år kostar omkring 20 miljarder kronor. Det är politikerna i regionen som ansvarar för de pengarna och som bestämmer vad de ska användas till.

Den största delen av pengarna, cirka 70 procent, används till hälso- och sjukvård. Den övriga delen används bland annat till kollektivtrafik, forskning och utveckling, utbildning och regional utveckling. Kostnaden för regionens verksamheter finansieras främst av den skatt som invånarna i Östergötland betalar och av bidrag från staten.

Region Östergötland är en av de mest effektiva regionerna i Sverige. Det innebär att Region Östergötland har bra resultat inom områdena medicinsk kvalitet, patienterfarenheter och tillgänglighet, samtidigt som kostnaderna är låga jämfört med de flesta andra regioner och landsting i landet. Detta enligt de nationella Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar varje år. I Öppna jämförelser jämför SKR kvaliteten och effektiviteten i hälso-och sjukvården i de olika regionerna och landstingen i Sverige.

Senast uppdaterad

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier