region-ostergotland

Upphandlingar

Varor, tjänster och utrustning måste upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagen om offentlig upphandling bygger på krav som gäller inom hela EU och bildar tillsammans med Region Östergötlands upphandlingspolicy och interna riktlinjer det ramverk som styr hur Region Östergötland ska göra affärer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ställer även gemensamma krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Inköp, service och logistik är Region Östergötlands strategiska resurs gällande upphandlingar och den enhet som genomför samtliga upphandlingar inom Region Östergötland.

Pågående och planerade upphandlingar

I TendSign kan du ta del av Region Östergötlands aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial. De planerade upphandlingarna är preliminära och tidplanen kan komma att förändras.

Se aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Extern remiss

Extern remiss innebär att vi publicera delar av ett preliminärt förfrågningsunderlag för att bland annat företag och branschorganisationer ska få möjligheter att lämna synpunkter innan upphandlingen startar. På så sätt kan våra förfrågningsunderlag anpassas både efter Region Östergötlands behov och vad marknaden kan erbjuda, kvalitetsnivå, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna på området.

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Inköp, service och logistik
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier