region-ostergotland

Upphandlingar

Varor, tjänster och utrustning måste upphandlas i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling.

Inköp, service och logistik är Region Östergötlands strategiska resurs för upphandlingar och det centrum som genomför samtliga upphandlingar inom Region Östergötland.

Pågående och planerade upphandlingar

Här kan du ta del av Region Östergötlands aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial. De planerade upphandlingarna är preliminära och tidplanen kan komma att förändras.

Se aktuella upphandlingar (opic.com) Länk till annan webbplats.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling(LOU) är den lag som styr när Region Östergötland köper in varor, tjänster och byggentreprenader. LOU bygger på EU-direktiv och ska reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel och se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas. Region Östergötlands inköps- och upphandlingspolicy och interna riktlinjer utgår från LOU och är vägledande för hur regionen ska agera i inköpsfrågor.

Hållbarhet

I samarbete med regionernas nationella kansli för hållbar upphandling ställs även gemensamma krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Inköp, service och logistik

Länkar

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier