region-ostergotland

Anmäl misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel

Välkommen till Region Östergötlands visselblåsartjänst.

Här kan du som är medarbetare, student, praktikant, konsult eller inhyrd personal i Region Östergötland anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Östergötland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

Så hanteras din rapport

För att garantera din anonymitet hanteras regionens visselblåsartjänst av en extern part. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Den externa parten sparar inte metadata kopplat till en visselblåsare, som till exempel IP-adressen, och kan inte spåra en visselblåsare.

En utredningsgrupp inom Region Östergötland hanterar inkomna rapporter och bestämmer hur de ska utredas vidare. Om ärendet berör direktörer, centrumchefer eller regionråden kan en extern utredare anlitas. Den som har gjort en anmälan kan komma att kontaktas av utredningsgruppen. Det sker då via visselblåsartjänsten för att garantera anonymiteten.

Avslutade ärenden diarieförs i Region Östergötland och är en allmän handling som kan sekretessbeläggas helt eller delvis.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Så lämnar du din rapport

Du rapporterar genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat in din rapport får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert ställe – dina uppgifter kan inte återskapas. Dina personliga inloggningsuppgifter ska du använda i den fortsatta dialogen via visselblåsartjänsten. Inom tio dagar får du svar eller eventuella följdfrågor från utredningsgruppen. Välj ”Följ upp” i verktyget för att se svaret.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.
Tipsen lämnas anonymt, men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Region Östergötland. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel, dokument med e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt.

Lämna din rapport digitalt eller till en röstbrevlåda

För att visselblåsa kan du antingen:
• klicka på länken: https://whistle.qnister.com/regionostergotland/ Länk till annan webbplats.
• tala in din rapport på telefon: 036-330 07 40
• läsa av QR-koden med kameran i din mobiltelefon:

Scanna QR-kod

Tack för ditt engagemang!

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

region@regionostergotland.se

Sociala medier