region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Vårdkonflikten är över

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vårdförbundet har idag på eftermiddagen kommit överens om ett nytt avtal. Därmed är konflikten som pågått sedan den 25 april över.
 • Klart med prestigefull ackreditering

  Linköping Comprehensive Cancer Center vid Universitetssjukhuset i Linköping har blivit ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. ”Det innebär att vi uppfyller de höga krav som ackrediteringen ställer på såväl cancervårdens som forskningens och utbildningens kvalitet”, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland.
 • Ny arbetsorganisation beslutad

  Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på onsdagen om Region Östergötlands nya arbetsorganisation, i linje med det förslag som tidigare har presenterats.
 • Strejken dras tillbaka i Östergötland från måndag

  Region Östergötland och Vårdförbundet har kommit överens om att alla strejkåtgärder i Östergötland dras tillbaka, från och med måndag.
  – Vi välkomnar det, säger Karl Landergren, medicinsk direktör. Vi har sett stor fara för liv och hälsa med strejken när vi nu går in i semesterperioden.
 • Långsiktigt hållbar ekonomi i fokus i ny treårsbudget

  Att vända den allvarliga ekonomiska situationen och säkerställa det väsentliga för invånarna är huvudfokus i Region Östergötlands treårsbudget. I dag beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2025-2027.
 • Strejken skapar oro inför sommarperioden

  Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Niclas Lindahl ny HR-direktör i Region Östergötland

  Niclas Lindahl blir ny HR-direktör i Region Östergötland. Han kommer närmast från en tjänst som förhandlare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).
 • Många östgötar påverkas vid en strejk på vårdcentralerna

  Om inte parterna enas, träder Vårdförbundets strejkvarsel mot 26 av regionens vårdcentraler i kraft tisdagen den 11 juni klockan 11.00. ”Tillgängligheten på de vårdcentraler som berörs kommer att vara begränsad. Strejken kommer att få allvarlig påverkan för patienter och invånare”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder lyfts bort

  Region Östergötland och Vårdförbundet har förhandlat om ytterligare samhällsfarliga konfliktåtgärder, dels i den varslade strejken på vårdcentralerna från den 11 juni, dels i den pågående strejken på US. Förhandlingarna avslutades i enighet och Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland har identifierat som samhällsfarliga.
 • Beslut om utökad rättspsykiatrisk vård

  Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena behöver fler vårdplatser och för det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att avsätta 18,7 miljoner kronor varje år. Pengarna ska finansiera nya vårdplatser för att möta det ökade vårdbehovet.
 • 1177 direkt pausas den 10 juni

  Från den 10 juni och under resterande del av 2024 görs ett uppehåll av den nya, digitala tjänsten med chattfunktion, 1177 direkt.
 • Ny arbetsorganisation för Region Östergötland presenterad

  Förslaget till ny arbetsorganisation för Region Östergötland har nu presenterats i sin helhet för de fackliga organisationerna och för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande beslut. Förändringarna är en konsekvens av den minskning av antalet medarbetare som görs i regionen, och innebär förändringar i såväl vårdutbud som arbetssätt och organisation.
 • Strejken har inletts - slår hårt mot vården i Östergötland

  Klockan 11.00 på tisdagen trädde Vårdförbundets strejk vid Universitetssjukhuset i Linköping i kraft. Strejken väntas få allvarlig påverkan på vården i hela regionen.
  – Vi lägger just nu all vår kraft på att säkerställa att alla som behöver vård ska få det, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.
 • Strejk får allvarlig påverkan på vården i Östergötland

  Vårdförbundets varslade strejk får allvarlig påverkan på framför allt Universitetssjukhuset i Linköping. Även den övriga vården är sedan tidigare påverkad av konflikten och påverkas ytterligare av strejken. Ett omfattande arbete pågår med att hantera konsekvenserna för att säkra att patienter och invånare får den vård de behöver.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier