region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

  Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023 går till Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det beslutade regionstyrelsen idag. Daniel Wilhelms får priset för sina forskningsinsatser inom akutsjukvård som har potentiell stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige. Det är första gången som priset delas ut.
 • Beslut om överenskommelser och uppdrag inför 2024

  Diabetessjukvården, primärvården och äldres hälsa tillhör de områden som får ett resurstillskott inför 2024. Det framgår av de överenskommelser och avtal med hälso- och sjukvården och tandvården, som hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om.
 • Beroendet av hyrpersonal ska minska

  Nu tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av hyrpersonal. Kostnaderna ska minskas stegvis de närmaste åren, i hela hälso- och sjukvården. Hyrpersonal som inte arbetar med uppgifter inom dygnet-runt-vården ska vara helt utfasad inom ett år.
 • Regioner samverkar om ökad järnvägskapacitet

  Järnvägssträckan mellan Linköping och Jönköping spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Nu tecknar Region Östergötland och Region Jönköpings län en gemensam avsiktsförklaring om att arbeta för att öka kapaciteten på sträckan och förbättra järnvägssystemet i södra Sverige.
 • 14 år lång studie visar nya rön om SLE hos män

  En forskningsstudie vid Universitetssjukhuset i Linköping har följt patienter med sjukdomen SLE i Östergötland under 14 år. Studien visar bland annat att män över 55 år blir sjuka i SLE i högre utsträckning än vad som tidigare varit känt.
 • Tobaksförebyggande arbete i fokus på LUFT-konferens

  Närmare 25 procent av svenskarna är beroende av nikotin. Rökningen går ned, men bruket av nya produkter, som vitt snus och e-cigaretter, ökar – framför allt bland barn och unga. Om de förändrade tobaksvanorna, nikotinets effekter och förebyggande arbete handlar konferensen LUFT, som hålls i Linköping i slutet av veckan.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier