region-ostergotland

Regionens nya forskningspris går till forskare inom akutsjukvård

En person utanför en byggnad som det står Akutmottagning på.
Daniel Wilhelms, mottagare av Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023.

Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare 2023 går till Daniel Wilhelms, docent och överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det beslutade regionstyrelsen idag. Daniel Wilhelms får priset för sina forskningsinsatser inom akutsjukvård som har potentiell stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige. Det är första gången som priset delas ut.

Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare består av ett forskningsanslag till pristagaren på en miljon kronor per år under tre år och ett personligt pris på 100 000 kronor. Syftet med priset är att lyfta fram yngre forskare som framgångsrikt kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning av hög kvalitet. Genom priset vill regionen stimulera yngre medarbetare till en fortsatt klinisk forskarkarriär efter disputation samt bidra till att klinisk och patientnära forskning bedrivs och implementerats i hälso- och sjukvården.

Idag beslutade Regionstyrelsen att tilldela 2023 års pris till Daniel Wilhelms, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping samt, bland andra akademiska meriter, docent och adjungerad universitetslektor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

– Den kliniska, patientnära forskningen spelar en oerhört viktig roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården och är till stor nytta för patienterna. Med priset vill vi stimulera yngre forskare att kombinera kliniskt arbete med forskning. Därför är vi glada över att i år tilldela priset till en forskare som på många sätt bidrar till att utveckla forskningsmiljön kring akutsjukvården, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).
Daniel Wilhelms får forskningspriset bland annat för att på kort tid etablerat sig som en framgångsrik forskningsledare med nydanande forskning i gränssnittet mellan sjukvård, grundforskning och teknik. Av motiveringen till priset framgår bland annat att hans forskning har potentiellt stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige.
– Jag är mycket glad över priset och framför allt det erkännande som det innebär för vårt långsiktiga arbete att etablera akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping som en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig miljö för klinisk akutsjukvård, där patientnära forskning, utveckling och undervisning utgör naturliga inslag i det dagliga arbetet, säger Daniel Wilhelms.

Text: kommunikationsenheten

Foto: Jeppe Gustafsson/Bildbyrån

Fakta om Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare och 2023 års pristagare

Om priset

Regionstyrelsen beslutade i april 2023 att inrätta ett forskningspris till yngre forskare. Syftet med priset är att särskilt uppmärksamma yngre medarbetare som framgångsrikt kombinerar kliniskt arbete med klinisk forskning av hög kvalitet. Priset delas ut var tredje år, första gången 2023.

Regionstyrelsen beslutar om pristagare efter förslag från en priskommitté bestående av forskningsdirektören i Region Östergötland (ordförande), dekanus vid medicinska fakulteten Linköpings universitet, tre externa ledamöter utanför Region Östergötland och två representanter för patient- och invånarintressen utsedda av rådet för patient- och invånarmedverkan.

Det nyinrättade forskningspriset kommer att delas ut vid en prisceremoni i samband med Forskningens dag i Region Östergötland den 20 november 2023.

Mer om Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare

Motivering 2023 års pristagare

”Daniel Wilhelms tilldelas Region Östergötlands forskningspris till yngre forskare för att han på kort tid etablerat sig som en framgångsrik forskningsledare med nydanande forskning i gränssnittet mellan sjukvård, grundforskning och teknik samtidigt som han tagit en aktiv ledarroll i akademiseringen av akutsjukvården och dess integrering i regionens universitetssjukvård. Daniel Wilhelms forskning har potentiellt stor nytta för de över två miljoner patienter som varje år söker en akutmottagning i Sverige.”

Om 2023 års pristagare

  • Överläkare i akutsjukvård vid Universitetssjukhuset i Linköping
  • Docent i akutsjukvård vid Linköpings universitet.
  • Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper (BKV) på Linköpings universitet
  • Associerad clinical research fellow vid Wallenberg Center for Molecular Medicine, Linköpings universitet
  • Studierektor för forskarlinjen (MD/PhD-programmet) på läkarutbildningen i Linköping.

Publiceringar

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier