region-ostergotland

Tobaksförebyggande arbete i fokus på LUFT-konferens

Närmare 25 procent av svenskarna är beroende av nikotin. Rökningen går ned, men bruket av nya produkter, som vitt snus och e-cigaretter, ökar – framför allt bland barn och unga. Om de förändrade tobaksvanorna, nikotinets effekter och förebyggande arbete handlar konferensen LUFT, som hålls i Linköping i slutet av veckan.

Det är det nationella nätverket för tobaksprevention i landets regioner som arrangerar LUFT-konferensen den 7-8 september. Denna gång står Region Östergötland tillsammans med Linköpings kommun och Länsstyrelsen Östergötland för värdskapet när konferensen äger rum i Linköpings konsert och kongress.

Konferensen vänder sig primärt till alla som arbetar med tobaksförebyggande inom regioner, kommuner och intresseorganisationer. Cirka 200 deltagare har anmält sig. Föreläsarna kommer från regioner, universitet och organisationer i Sverige, men programmet innehåller även nordiska och andra internationella utblickar.

– LUFT-konferensen syftar till att sprida kunskap om aktuell forskning, dela erfarenheter och skapa motivation. Samverkan är också viktig, att få träffa kollegor från andra organisationer som arbetar med samma sak gör att man känner sig mindre ensam i det tobaksförebyggande arbetet. säger Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare vid Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland.

Temat för konferensen är ”Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende”. Det kommer bland annat att handla om aktuella rön kring de negativa effekter som nikotinet har på hjärna, hjärta och kärl, hur det påverkar hälsan hos barn och unga och fertiliteten hos både kvinnor och män.

– Vi vet också att ohälsosamma levnadsvanor står för en stor del av folksjukdomarna och att detta är något som går att påverka. Därför är det viktigt att vi jobbar med att förbättra levnadsvanorna och här ingår det tobakspreventiva arbetet, som behöver ske långsiktigt och brett på olika arenor. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Lina Jarledal Blom.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier