region-ostergotland

Regioner samverkar om ökad järnvägskapacitet

Järnvägssträckan mellan Linköping och Jönköping spelar en viktig roll för den regionala utvecklingen. Nu tecknar Region Östergötland och Region Jönköpings län en gemensam avsiktsförklaring om att arbeta för att öka kapaciteten på sträckan och förbättra järnvägssystemet i södra Sverige.

Region Östergötland har länge samarbetat med flera andra regioner kring behovet av att öka järnvägskapaciteten i södra Sverige. Arbetet har fokuserats på Ostlänken. Då den kommer att förverkligas tar nu Region Östergötland och Region Jönköpings län nästa steg för att fortsätta stärka kapaciteten. De båda regionerna tecknar en gemensam avsiktsförklaring för att samarbeta kring järnvägssträckan mellan Linköping och Jönköping. Syftet är att analysera regionala och lokala nyttor, behov liksom brister. Underlaget ska sedan kunna ligga till grund för ett fortsatt gemensamt arbete för att nya stambanor ska förverkligas i sin helhet. I dag fattade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland beslut om avsiktsförklaringen.

– Det känns bra att vi tillsammans med Region Jönköpings län tydligt kan gå fram med vår gemensamma ambition för järnvägen i området. Jag ser fram emot ett fördjupat samarbete, säger Jan Owe-Larsson (M), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Avgörande för regional utveckling

Den aktuella sträckan ses som en viktig del av utbyggnaden av järnvägssystemet i södra Sverige där trycket bedöms öka med anledning av befolkningstillväxt, större volymer gods och förbättrade förbindelser med övriga Europa. I avsiktsförklaringen påpekar de två regionerna att en god infrastruktur och tillgänglighet är avgörande för den regionala utvecklingen, näringslivets utveckling och välfärden. De skriver också att en förstärkning av järnvägskapaciteten mellan Linköping och Jönköping skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet och kapacitet både för gods- och persontransporter. Dessutom menar de att möjligheten till förstorade arbetsmarknadsregioner stärks. Regionerna vill samverka med berörda kommuner för att bidra till att detta kan förverkligas.

Text: Cecilia Ottosson

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier