region-ostergotland

14 år lång studie visar nya rön om SLE hos män

En kvinna och en man i sjukvårdsuniform står i en sjukhuskorridor framför skylten Reumatologiska mottagningen.
Under 14 år har forskningssjuksköterska Anna-Lena Åblad och överläkare Christopher Sjöwall följt patienter över 18 år vid reumatologiska mottagningen.

En forskningsstudie vid Universitetssjukhuset i Linköping har följt patienter med sjukdomen SLE i Östergötland under 14 år. Studien visar bland annat att män över 55 år blir sjuka i SLE i högre utsträckning än vad som tidigare varit känt.

SLE, Systemisk lupus erytematosus, är en sjukdom som främst drabbar kvinnor. Linköpingsstudien visar emellertid att bland dem som insjuknar senare i livet finns lika många män som kvinnor.

– En viktig lärdom för framför allt remitterande läkare, är att SLE hos äldre skiljer sig från yngre, säger Christopher Sjöwall, överläkare vid reumatologmottagningen.

Studien bygger på data från totalt 360 patienter vid reumatologmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Som länsklinik tar mottagningen emot patienter från hela Östergötland.

Hög andel får skador

Linköpingsstudien beskriver även vilka skador sjukdomen kan leda till över tid. Ungefär 60 procent av patienterna utvecklar skador.

– SLE klassas inte som en folksjukdom som till exempel ledgångsreumatism, men det är en patientgrupp som återfinns inom hela sjukvården. SLE kan leda till exempelvis diabetes, benskörhet, njursvikt eller hjärt- och kärlsjukdom. Ofta beror det på ofullständig behandling eller höga doser kortison, säger Christopher Sjöwall.

Omkring 260 personer över 18 år i Östergötland har sjukdomen, och 10-12 personer insjuknar i SLE varje år. Resultaten är i linje med observationer från studier i Skåne.

– Men våra siffror är mer precisa, de bygger på färskare data än tidigare studier och data från patienter med bekräftad SLE.

Nästa steg i forskningen

Anna-Lena Åblad, forskningssjuksköterska, har samlat in material och data till forskningsstudien och möter ofta patienterna.

– De allra flesta har velat medverka. Patienterna tycker forskningen är viktig och vill gärna bidra med vad de kan. Data till studien har samlats in i samband med patienternas ordinarie besök, säger Anna-Lena Åblad.

Christopher Sjöwall är tacksam för att kliniken möjliggjort forskning och insamling av data. Vilket är då nästa forskningsområde för att förbättra för SLE-patienter?

– Det är att titta på hur sjukvården bättre och tidigare kan identifiera vilka patienter som får en lindrig variant av SLE och vilka som får en tuffare resa, för att på så sätt kunna skräddarsy uppföljning och behandling, säger Christopher Sjöwall.

Text: Maria Hedberg

Mer information

En artikel om studien har publicerats av American College of Rheumatology, ACR, som är den amerikanska specialistföreningen för reumatologer: ”Epidemiology and Damage Accrual of Systemic Lupus Erythematosus in Central Sweden: A Single-Center Population-Based Cohort Study Over 14 Years From Östergötland County” Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier