region-ostergotland

Beroendet av hyrpersonal ska minska

Nu tar Region Östergötland krafttag för att minska beroendet av hyrpersonal. Kostnaderna ska minskas stegvis de närmaste åren, i hela hälso- och sjukvården. Hyrpersonal som inte arbetar med uppgifter inom dygnet-runt-vården ska vara helt utfasad inom ett år.

– Beroendet av bemanningsföretagen måste brytas. Vi behöver arbeta målmedvetet enligt fastslagen strategi för att hyrpersonal ska användas mycket mer sparsamt och endast till de mest akuta situationerna, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell(M). Det handlar om patientsäkerhet, medarbetarnas arbetsmiljö, kompetensförsörjning och en god ekonomisk hushållning.

Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enstaka tillfällen, men ett ökat beroende av hyrpersonal under en längre tid får tydliga negativa konsekvenser.

Användningen av inhyrd personal har de senaste åren ökat i Region Östergötland, precis som i de flesta regioner i landet. Det är bland annat en följd av pandemin, då behovet ökade och sedan har legat kvar på en hög nivå. Det första halvåret 2023 var kostnaden för hyrpersonal sex procent av personalkostnaderna. Men nu ska den trenden brytas. Sedan i februari får inga sjuksköterskor hyras in utanför de ramavtal som finns, och för läkare gäller samma sak sedan 1 juli.

– Vi följer arbetet noga för att se så att det ger effekt, säger Marie Morell.

Målet är att få ned kostnaderna för hyrpersonal i hälso- och sjukvården till under 4,5 procent av personalkostnaderna redan till årsskiftet. Till den 31 december 2025 ska Region Östergötland nå det nationella målet om max två procent av personalkostnaderna. I gruppen hyrpersonal som inte arbetar med uppgifter inom dygnet runt-vård ska användningen halveras redan till årsskiftet, för att fasas ut senast den 31 augusti nästa år.

– Det här är nödvändigt inte minst för den långsiktiga kompetensförsörjningen i vården. Vi har redan märkt att en del inhyrda medarbetare har valt att ta anställning i regionen i stället och det uppskattar vi väldigt mycket, säger vårddirektör Jessica Frisk. Utfasningen av hyrpersonal genomförs stegvis för att värna tillgängligheten, patientsäkerheten och arbetsmiljön för våra medarbetare.

De flesta regioner i landet har samma problem och har därför beslutat att gemensamt intensifiera arbetet med att minska hyrbemanningen.

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier