region-ostergotland

Hälsotecken

Framsida tidningen Hälsotecken. Text: spjutspetsar i vården gynnar alla patienter.

Hälsotecken är Region Östergötlands tidning om hälso- och sjukvård. Den delas ut till alla hushåll i Östergötland.

Hälsoteckens syfte är att öka länsinvånarnas medvetenhet om att det är viktigt med förebyggande hälsovård och egenvård. Tidningen ska också ge kunskap om hälso- och sjukvård.

Hälsotecken trycks i 227 000 exemplar och kommer ut tre gånger per år. Samtidigt publiceras varje nummer här på Region Östergötlands webbplats som pdf-fil.

Läs det senaste numret av Hälsotecken Pdf, 1.9 MB.

Hälsotecken finns även som taltidning och kan läsas digitalt för den som har en sådan utrustning i och med sin prenumeration på en digital taldagstidning. Vill du läsa på det viset tar du kontakt med Taltidningshjälpen eller prenumerationshanteringen.

Taltidningshjälpen: telefon 020-31 12 11.

Prenumeranthantering: telefon 010-470 99 41.

Vill du ha tidningen på cd, ring 010-103 71 58.

Tips och synpunkter

Kontakta oss om du har synpunkter på eller förslag till tidningen.

E-post: kommunikation@regionostergotland.se

Ställ frågor till Hälsoteckens hälsocoacher!

I varje nummer av tidningen svarar Hälsoteckens hälsocoacher på läsarnas frågor kring hälsa och livsstil. Skicka din fråga till vår e-post:

kommunikation@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier