region-ostergotland

Nyheter

Alla nyheter från Region Östergötland.

 • Legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping

  Förhöjda halter av bakterien legionella har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping. Åtgärder genomförs nu, främst genom att spola igenom vattenledningarna med hett vatten, vilket dödar bakterien. Duschförbud har införts på hela sjukhuset.
 • Minus 1 504 miljoner i bokslut för 2023

  Det preliminära bokslutsresultatet för Region Östergötland 2023 är minus 1 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner sämre än det budgeterade resultatet på minus 1 050 miljoner kronor. Försämringen beror på hälso- och sjukvårdens underskott som uppgår till 1 667 miljoner kronor.
 • Avsteg tillåts när hyrpersonal fasas ut

  Region Östergötland tar krafttag för att minska hyrbemanningen inom hälso- och sjukvården. Nu tillåts verksamheter att göra vissa avsteg från överenskommelser om tillgänglighet, samtidigt som vården ska säkras för patienter som är allvarligt sjuka eller har stora vårdbehov.
 • Kvinnors hälsa före och efter obesitaskirurgi studeras i ny avhandling

  Rebecca Paul, klinisk doktorand vid kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har skrivit en avhandling om kvinnor med obesitas, före och efter obesitaskirurgi, med fokus på kvinnors hälsa och livskvalitet.
 • Årets FORSS-projekt kan minska behovet av kirurgiska ingrepp

  Även om tandlossning minskar, är det fortfarande en vanlig inflammatorisk sjukdom som i värsta fall leder till förlust av tänder och lägre livskvalitet. I årets FORSS-projekt ska övertandläkaren Shariel Sayardoust vid specialisttandvården på Folktandvården Östergötland studera om ett tillägg av ett protein i samband med mekanisk behandling minskar behovet av kirurgi.
 • Agnes sökte hjälp hos kvinnokliniken efter svår kamp med många jobbiga symtom och sjukhusbesök

  Förra vintern väntade Agnes Åberg från Karlshamn sitt första barn. När värkarna kom igång förlöpte allt normalt till en början. På väg ut fastnade bebisen med axeln. I det dramatiska slutskedet när läkaren drog ut lilla Selma, gick Agnes sönder.
 • Höjda högkostnadsskydd och patientavgifter 2024

  De nya avgiftsbestämmelserna som gäller från och med 1 januari 2024 påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier