region-ostergotland

Höjda högkostnadsskydd och patientavgifter 2024

De nya avgiftsbestämmelserna som gäller från och med 1 januari 2024 påverkar patientavgifter för bland annat besök på akutmottagningar, ambulanstransporter och sjukresor.

De nya avgiftsbestämmelserna för 2024:

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård höjs från 1 300 till 1 400 kronor per år.
 • Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från 2 600 kr till 2 850 kronor.
 • Avgiften för slutenvård höjs till:
  • 130 kronor per vårddygn för den som är 20-64 år.
  • 65 kronor per vårddygn för den som är 65 år eller äldre.
 • Avgiften för sjukresor höjs från 80 kronor till 120 kronor. Kravet på sjukreseintyg utfärdat av vårdpersonal försvinner.
 • Avgiften för besök på akutmottagningar vid Vrinnevisjukhuset, Universitetssjukhuset och Lasarettet i Motala höjs till 400 kronor.
 • Ny avgift för ambulanstransport är 200 kronor. Samma avgift gäller för ambulanssjukvård där patienten vårdas på plats. Avgift för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport ingår i högkostnadsskyddet. Avgiftsfri ambulanssjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år samt personer som är 85 år eller äldre.
 • Liggande sjuktransport till och från regionfinansierade vårdinrättningar höjs till 120 kronor.

Tidigare nyhet: Fullmäktigebeslut om höjda patientavgifter 2024 Länk till annan webbplats..

Text: kommunikationsenheten

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier