region-ostergotland
Två kvinnor i en sjukhuskorridor.

Karriär

Vi vill ta tillvara och stärka det som just du är bra på. Vårt mål är att ge invånarna och patienterna största möjliga nytta, och det jobb du gör har en avgörande roll.

Var med och driv utvecklingen

Region Östergötland har mycket att erbjuda dig som vill ta ett steg vidare. När du jobbar hos oss har du tillgång till ett brett urval av kurser, utbildningar och nätverk för att hålla din kunskap aktuell och fortsätta utveckla din kompetens. Oavsett vilken roll du har erbjuder Region Östergötland ett ständigt lärande.

Mycket av kompetensutvecklingen sker i arbetet – genom patientkontakter, förbättringsarbeten eller när vi tar in nya forskningsrön.

Vidareutbilda dig på arbetstid

Du kan fortsätta utbilda dig inom ditt yrke, samtidigt som du får lön. Region Östergötland har utbildningstjänster för dig som är sjuksköterska, undersköterska, psykolog, tandläkare eller läkare.

Utbildning och praktik

Träna genom att simulera olika vårdsituationer

Vi har vårt eget medicinska simuleringscentrum - Clinicum Östergötland. Här får du som jobbar i vården utbilda dig i patientnära arbete och färdighetsträna inom din specialitet – vad det än är.

Karriärstegen hjälper dig nå dina mål

Region Östergötland har karriärstegar för både kliniska och administrativa yrken.

Karriärstegen visar enkelt och konkret hur du kan ta nya steg i din karriär. Den beskriver vad som krävs på olika nivåer och hur du kan fördjupa dig i yrket eller gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering och forskning.

Allt för att du ska kunna utvecklas inom just ditt yrke.

Länets största arbetsgivare

Region Östergötland är länets största arbetsgivare. Vi är 14 000 medarbetare med 100 olika yrken. Vårt mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Region Östergötland leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen, och ansvarar dessutom för allmän kollektivtrafik i länet.

Hos oss får du vara med och driva utvecklingen. Med ett framstående universitetssjukhus och en nära koppling till Linköpings universitet är forskning, vetenskap och utbildning ständigt närvarande i vår vardag.

Vi samarbetar nära med universitet, yrkeshögskola, vård- och omsorgscollege samt grund- och gymnasieskola för att kunna erbjuda påbyggnadskurser för dig som medarbetare.

Utvecklas som chef och ledare

Att vara chef är både roligt och utmanande. Är du nyfiken på chefsrollen har du stora möjligheter att prova vad det innebär hos oss. Som chef i Region Östergötland har du hela tiden stöd i din chefsroll.

Region Östergötland har omkring 600 chefer på olika nivåer och alla spelar en viktig roll för att utveckla verksamhet och medarbetare.

Många av våra chefer har en yrkesbakgrund inom vården.

Vi har även som mål att identifiera och lyfta ledartalanger.

Vår ledarsyn

Som chef leder du verksamheten så att vi tillsammans utvecklar regionen varje dag och för livet framåt.

Vi har tagit fram vår ledarsyn tillsammans och den är därför väl känd och förankrad. Ledarsynen utgår från forskning och ger vägledning i hur chefer och ledare ska agera. Kärnan är de fyra uppmaningarna:

  • Omfamna komplexiteten
  • Skapa tillit
  • Ta ett utvecklande förhållningssätt
  • Skapa tillsammans
Två kvinnor står bredvid varandra vid en datorskärm i en reception

Ny i rollen som chef

Som ny chef får du ett introduktionsprogram och, om du vill, stöd av en mentor. Introduktionsprogrammet innehåller både moduler i det praktiska chefsarbetet och i ledarskap.

Fortsätt utvecklas som chef och ledare

Hos Region Östergötland kan du fortsätta utvecklas som chef och ledare. Vi erbjuder ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare.

Vi har också egna ledardagar för alla chefer, utbildningar i förändringsledning, arbetsmiljöarbete, kommunikation och bemötande i vården och mycket annat.

Forska hos oss

Vill du jobba i vården men samtidigt ägna dig åt forskning på del av din arbetstid? Då har du alla möjligheter i Region Östergötland.

Kombinera klinik och forskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Angelika NordinHR-strateg kompetensförsörjning
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier