region-ostergotland
En person som sitter vid en dator

Olika yrken i Region Östergötland

Det är inte bara sjuksköterskor och läkare som får verksamheten att fungera. Här jobbar varje dag många olika yrkesgrupper mot samma, viktiga mål – en bra vård för patienterna och livskvalitet för invånarna.

Välj bland många livsviktiga yrken

Region Östergötland är länets största arbetsgivare, och kanske har vi det allra viktigaste uppdraget som finns. Att jobba i hälso- och sjukvården betyder att du gör skillnad för människor.

Hos oss finns fler än 100 olika yrken. Så du måste inte jobba direkt i vården för att hitta ett spännande och intressant arbete.

Du kan jobba som IT-tekniker, medicintekniker, inköpare, jurist, ekonom, kommunikatör eller HR-specialist. Du kan också arbeta med regionala utvecklingsfrågor som projektadministratör, projektledare eller analytiker. Bara för att nämna några av alla yrkesgrupper.

Sjuksköterskan leder omvårdnaden

Att vara sjuksköterska är ett roligt och betydelsefullt jobb, där du har ett stort ansvar för att ta hand om och vårda patienterna.

Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet och ansvarar för medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter. Både grundutbildade och specialiserade sjuksköterskor arbetar ofta på sjukhusens akut- eller vårdavdelningar eller på vårdcentraler.

För att bli sjuksköterska ska du gå sjuksköterskeprogrammet på universitetet. Utbildningen är 6 terminer, det vill säga 3 år.

Sjuksköterskeprogrammet, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik i sjukvården. Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Många sjuksköterskor väljer att specialisera sig inom någon av specialiteterna, till exempelvis barnmorska, kirurgi eller operation. För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs oftast en specialistutbildning.

Inom Region Östergötland har vi ett stort behov av både grundutbildade och specialiserade sjuksköterskor.

Läkaren ställer diagnoser, undersöker och behandlar patienten

Läkare som står i en korridor

Att vara läkare är ett omväxlande och spännande jobb där du får möta många människor. Som läkare består din vardag till stor del av patientmöten då du genomför undersökningar, ställer diagnos och påbörjar eventuell behandling. Du träffar patienter, dennes närstående och samarbetar med andra vårdyrken som sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Läkare arbetar ofta på sjukhusens akut- eller vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Som läkare kan du även arbeta med forskning och undervisning vid ett universitet.

Efterfrågan på de flesta olika typer av läkare är stor i Region Östergötland.

För att bli läkare ska du gå läkarprogrammet på universitetet. Utbildningen är 12 terminer, det vill säga 6 år. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik i sjukvården. Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Många läkare väljer att specialisera sig inom någon av de 63 specialiteterna som finns. Du kan bli specialistläkare inom till exempel allmänmedicin, klinisk kemi, ortopedi eller psykiatri.

Undersköterskan jobbar närmast patienten i daglig omvårdnad

Tre vårdklädda personer i en korridor.

Varje dag får undersköterskor livet att fungera för människor som behöver hjälp. Som undersköterska varierar arbetsuppgifterna beroende på var du arbetar.

Undersköterskor på en vårdavdelning på ett sjukhus hjälper patienterna att tvätta sig och klä på sig. De bäddar, serverar mat och är ofta ansvariga för sjukmateriel och förråd på avdelningen. De kontrollerar patientens temperatur, mäter blodtryck, tar prover och lägger om sår. Undersköterskor får anhöriga att förstå, vårdtagare att känna sig trygga och vardagen att gå ihop.

På en vårdcentral kan du få utföra provtagningar som blodsocker och CRP. På en vårdavdelning varierar arbetet beroende på vilken avdelning du arbetar på. På en förlossningsavdelning kan en undersköterska vara till hjälp för barnmorska och läkare.

Undersköterskor arbetar ofta i team med läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

För att bli undersköterska ska du välja Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Som vuxen kan du läsa motsvarande utbildning inom Komvux eller hos en privat utbildningsanordnare.

Från juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel vilket innebär en högre status för yrket.

Inom Region Östergötland har vi ett stort behov av utbildade undersköterskor.

Vårdadministratören administrerar hälso- och sjukvården

Att vara vårdadministratör är att ofta vara nyckelpersonen i de olika administrativa processer som finns inom hälso- och sjukvården. Kärnan i yrket är patientdokumentation och journalföring, ibland med digitala verktyg som taligenkänning eller automatiserad dokumentation.

Du arbetar för patienten med kallelser, bokningar, vägledning samt medverkar vid rondarbete. Dessutom arbetar du för verksamheten med exempelvis statistik, logistik och ekonomi.

För att bli vårdadministratör ska du läsa Vårdadministratörsprogrammet på yrkeshögskola. Utbildningen är 2 år och motsvarar 400 YH-poäng. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik i hälso- och sjukvården. Utbildade vårdadministratörer finns i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Region Östergötland och Linvux har tillsammans skapat innehållet i utbildningen för att garantera att du får den yrkeskompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

Vårdadministratör, Östsvenska yrkeshögskolan Länk till annan webbplats.

Biomedicinska analytikern (BMA) tar fram underlag till diagnoser

Tre personer som står i ett laboratorium.

Biomedicinska analytiker studerar mikroorganismer, molekyler och celler med hjälp av avancerad teknik och är därmed specialister på olika undersöknings- och analysmetoder.

Inom sjukvården arbetar du som biomedicinsk analytiker med att ta fram underlag som exempelvis läkare behöver för att bland annat ställa diagnos, följa sjukdomsförlopp och bedöma behandling.

För att bli biomedicinsk analytiker ska du gå biomedicinska analytikerprogrammet. Utbildningen är 6 terminer, det vill säga 3 år.

Biomedicinska analytikerprogrammet, Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

Det finns två inriktningar, dels mot laboratoriemedicin och dels mot klinisk fysiologi.

Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Många biomedicinska analytiker väljer att specialisera sig inom någon av specialiteterna, exempelvis inom forensik, immunologi, biologi, cytologi och klinisk fysiologi.

Inom Region Östergötland har vi ett stort behov av både grundutbildade och specialiserade biomedicinska analytiker.

Fysioterapeuten ger stöd i att använda kroppen

Det centrala för en fysioterapeut är rörelse, hälsa och interaktion. Det handlar om människans medvetenhet om sina egna fysiska och psykiska resurser och därmed förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Fysioterapeuter har tidigare kallats sjukgymnaster.

Som fysioterapeut arbetar du med många olika grupper, exempelvis barn och ungdomar med funktionsvariationer, äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Fysioterapeuten kan också arbeta med patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen eller cirkulationssystemet och i rörelsesystemet. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper inom vården.

Både grundutbildade och specialiserade fysioterapeuter arbetar ofta på vårdcentraler eller verksamheter speciellt inriktade på fysioterapi.

För att bli fysioterapeut ska du gå fysioterapeutprogrammet. Utbildningen är 6 terminer, det vill säga 3 år. Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Många fysioterapeuter väljer att specialisera sig inom någon av de 17 specialistinriktningar som finns, exempelvis fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärt och kärl, intensivvård, mental hälsa, smärta och smärtrehabilitering eller äldres hälsa.

Inom Region Östergötland har vi ett stort behov av både grundutbildade och specialiserade fysioterapeuter.

Arbetsterapeuten stärker förmågan till dagliga aktiviteter

Arbetsterapeuter arbetar med rehabiliterande och habiliterande insatser för att en person ska kunna utföra dagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. Arbetsterapeuter gör det möjligt för individer att leva ett självständigt liv och komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Som arbetsterapeut har du kunskap om samspelet mellan människa och miljö.

Arbetsterapeuter kan vara anställda för att möta personer och då provar de ut kreativa och tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen. Arbetsterapeuter kan även vara anställda på samhällsnivå för att planera tillgänglighet i offentliga miljöer. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och närstående och ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper.

För att bli arbetsterapeut ska du gå arbetsterapeututbildningen. Utbildningen är 6 terminer, det vill säga 3 år. Efter godkänd examen kan du ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.

Inom Region Östergötland har vi ett stort behov av både grundutbildade och specialiserade arbetsterapeuter.

Ditt drömjobb finns kanske här

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss? Du är välkommen att ta reda på mer om du vill.

  • Region Östergötland tar emot högstadieelever på prao och erbjuder arbetsplatsförlagt lärande (APL) för gymnasieelever. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola.
  • Du som går på gymnasiet kan få sommarjobba hos oss. Kanske hittar du ditt framtida drömjobb här?

Senast uppdaterad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping
Organisationsnummer:
23 21 00-0040

010-103 00 00 (växel)

Sociala medier