region-ostergotland

Innovationer i vården

Region Östergötland stöttar och stimulerar innovationer som skapar nytta för våra patienter. Därför erbjuder vi professionellt stöd till företag och medarbetare som har nya idéer, innovationer eller ny teknik som kan utveckla vården.

Alla idéer är viktiga om vi ska kunna lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar. Att arbeta med innovationer innebär att identifiera behov och sedan utforska och testa något helt nytt. Region Östergötland samarbetar med Linköpings universitet och en rad andra aktörer inom innovationsområdet. För att utveckla och stärka innovationsförmågan finns det en särskild innovationsstrategi för hälso- och sjukvården.

Smarta kalsonger och vätskeregistrering

Vägen från en idé till en innovation kan vara både lång och svår. Därför erbjuder Region Östergötland stöd med allt från behovsanalys till testning och rådgivning kring regelverk och avtal. Bland de innovationer vi har stöttat finns smarta kalsonger för patienter med kateter, som en medarbetare inom äldreomsorgen har utvecklat, och ett latexskydd för att hålla sår torra, som en diabetespatient har tagit fram. Tillsammans med två lokala företag testar vi också nya rutiner för vätskeregistrering med hjälp av digitaliserade mätningar.

Har du en innovation?

Företag och andra som har en idé på en ny innovation eller ny teknik kan få stöd ifrån regionen för att komma vidare i sin utveckling. Regionens innovationsstöd erbjuder simulerade vårdmiljöer, medicinska simulatorer och IT-miljöer, och har en bred kompetens inom vård, medicinsk teknik, IT och innovativa metoder. Där kan företag, medarbetare, patienter, forskare, och alla andra som har förslag på utveckling och förbättring, få stöd i att testa produkter och tjänster innan de kommer ut i verksamheten.

Kontakta regionens innovationsstöd med din idé på e-post: 
innovation@regionostergotland.se

Från utveckling till avtal

Region Östergötland erbjuder ett antal tjänster till företag och andra som vill utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med vård och omsorg. De flesta tjänsterna erbjuds till självkostnadspris. Vi prioriterar idéer som bidrar till patientnytta eller förbättrade vårdprocesser, idéer från företag med regional anknytning eller företag som saknar förutsättningar att genomföra projekt på egen hand.

Vi erbjuder stöd inom följande områden:

Behovsanalys

Tidigt i arbetet med att utveckla en ny lösning är det ofta värdefullt att verifiera hur behovet ser ut i klinisk verksamhet. Region Östergötland erbjuder möjligheten att tillsammans med vår kliniska expertis verifiera behovet av en viss lösning.

Testning i testbädd

I vår testbädd finns det möjlighet att utvärdera produktens lämplighet i en vårdmiljö som liknar verkligheten.

Riskhantering för CE-märkning

Tillverkare av medicintekniska produkter ansvarar för att göra CE-märkning. Region Östergötland har kompetens inom riskanalys och kunskap om vilka risker som bör beaktas.

Klinisk utvärdering och prövning

Om det behövs en klinisk prövning eller inte beror på hur unik din produkt är och om det redan finns liknande produkter på marknaden. Region Östergötland kan hjälpa dig att bedöma om det finns relevanta produkter där klinisk data eventuellt redan stödjer marknadssättningen av din produkt. Om det är nödvändigt med en klinisk prövning kan vi stötta med rätt kontakter i vår verksamhet.

Användbarhetsutvärdering

Hur väl fungerar min produkt i en klinisk verksamhet? Hur upplever vårdpersonal eller patienter (användarna) produkten? Region Östergötland erbjuder hjälp med planering och genomförande av användbarhetsutvärdering tillsammans med lämpliga kliniker.

Vilket regelverk gäller för min produkt? Vilka steg behöver ske innan jag kan sälja den på marknaden? Region Östergötland kan ge stöd i vad som gäller för tjänster och produkter som ska utvecklas för användning i vården.

Om ditt företag ska genomföra ett projekt med en verksamhet i Region Östergötland, behöver samarbetet regleras med ett avtal. Du kan få stöd i att teckna det avtalet, med hjälp av en avtalsmall som reglerar alla juridiska frågor, kostnader och praktiska åtaganden.

Kontakt

Lisa ErwingEnhetschef Förbättring och innovation
Erik ReinickeSamordnare Innovation
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier