region-ostergotland

East Sweden Medtech

East Sweden Medtech matchar behov i hälso- och sjukvården med lösningar från forskning och näringsliv, för att patienterna snabbare ska kunna dra nytta av innovationer och ny teknik.

East Sweden Medtech är en gemensam satsning som Region Östergötland och Linköpings universitet står bakom, med syftet att driva på arbetet för en jämlik och mer nära vård och bidra till att lösa de utmaningar vården står inför.

East Sweden Medtech (eastswedenmedtech.se) Länk till annan webbplats.

Behoven i fokus

East Sweden Medtech fungerar som en länk mellan patienternas behov, forskarnas kunskap och företagens innovationer och idéer. Målet är att öka nyttan av innovationer i hälso- och sjukvården och få in fler innovationer som är kopplade till verkliga behov och utmaningar.

Bred samverkan

Arbetet inom East Sweden Medtech leds av en styrgrupp som drivs av Region Östergötland och Linköpings universitet. East Sweden Medtech samverkar med Region Kalmar, Region Jönköpings län och universiteten i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det finns också en nära samverkan med näringslivet, genom olika branschorganisationer, och med de regionala innovationsmiljöerna. East Sweden Medtech driver MedTech4Health i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier