region-ostergotland

Framtidens teknik redan idag

3D-skrivare som skriver ut ett rött föremål i plast.

Ny teknik kan innebära stora förändringar och förbättringar i vården. AI, 3D och sakernas internet är bara några exempel på teknik som Region Östergötland redan i dag använder på olika sätt i hälso- och sjukvården.

Många av de tekniska framsteg vi ser i samhället kommer att påverka vården. Det handlar om teknik som gör vården mer tillgänglig och leder till en mer skräddarsydd vård och behandling utifrån individens behov. Ny teknik bidrar till att vi kan möta vårdens utmaningar i framtiden.

Artificiell intelligens, AI

Maskininlärning är den vanligaste och mest kända tekniken för artificiell intelligens, AI. Det går förenklat ut på att träna datorn på en stor mängd data, få den att lära sig dra slutsatser av det och hela tiden förbättra sin analys.

AI skulle kunna användas inom ett stort antal områden i hälso- och sjukvården, som att ställa diagnoser, göra riskbedömningar eller bedöma akut sjuka patienter. Region Östergötland arbetar för att förbereda användningen av AI och bedöma nyttan för vården. AI används också i flera konkreta utvecklingsarbeten. I ett projekt används AI-teknik för att identifiera alla implantat hos en patient inför en magnetkameraundersökning, för att undvika skador som kan uppstå när implantatet påverkas av de starka magnetfälten. I ett annat projekt har Brännskadecentrum drivit ett kvalitetsarbete med ett AI-verktyg för att förbättra bedömningen av svårläkta sår.

3D-printning

3D-printning bygger på att man skriver ut enstaka exemplar av en produkt i en särskild skrivare, med hjälp av snabbhärdande lager som läggs på varandra. Tekniken har länge förknippats med prototyptillverkning, men numera är det en vanlig tillverkningsmetod för att ta fram även slutprodukter.

Med 3D-teknik går det att skräddarsy implantat, proteser eller hjälpmedel som exempelvis hörapparater. I Region Östergötland används tekniken bland annat av ortopedkirurger som tar fram 3D-utskrifter från röntgenbilder för att planera komplicerade kirurgiska ingrepp, och till viss del även för att tillverka proteser för exempelvis höftledsoperationer. 3D-tekniken används också för att skriva ut vissa reservdelar och tillbehör till medicinteknisk utrustning.

Sakernas internet

Sakernas internet är en översättning från engelskans Internet of Things. Tekniken gör att fysiska föremål kan kommunicera med varandra med hjälp av sensorer, elektronik och internetuppkoppling.

I vården finns det många exempel på hur sakernas internet kan användas. Det går till exempel att övervaka patienters tillstånd och hälsa på distans med trådlösa apparater som skickar signaler direkt till vården. I Region Östergötland används tekniken bland annat för egenmonitorering. Det innebär att patienten själv mäter olika värden hemma med hjälp av digital teknik. Informationen förs automatiskt över till en app och skickas sedan till mottagningen eller vårdcentralen som kontrollerar eventuella förändringar. Ett annat exempel är positionering av sjukhussängar, rullstolar och EKG-apparater på Vrinnevisjukhuset. Med hjälp av RFID-taggar som signalerar via wifi-systemet kan utrustningen tala om var den finns, vilket spar mycket tid för verksamheten.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier