region-ostergotland

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)

Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS) är ett samarbete mellan Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, samt Linköpings universitet, Jönköping university och Linnéuniversitetet.

FORSS bildades 1995 för att stimulera forskningssamarbeten mellan medlemmarnas organisationer och bidra till ökad kunskap och utveckling inom kliniska och patientnära frågor.

Forskningsrådet delar årligen ut omkring 23 miljoner kronor till kliniskt patientnära forskning som bedrivs inom minst två av FORSS-regionens län.

FORSS kansli i Linköping

FORSS kansli finns i Linköping och forskningsmedel delas ut två gånger per år. Ansökningar och administration hanteras på kansliet.

I engelskspråkiga sammanhang benämns FORSS som Medical Research Council of Southeast Sweden.

Regional kurs i forskningsmetodik

Vartannat år anordnar FORSS en regional kurs i forskningsmetodik Länk till annan webbplats. (16 hp). Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i regionfinansierade verksamheter inom Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län.

Kontakt

Agneta AnderssonForskningsstrateg, FORSS-koordinatorforskningsstrategiska enheten
Lena NäsströmForskningsstrategforskningsstrategiska enheten
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier