region-ostergotland

Tyck till och påverka

Vart fjärde år bestämmer alla röstberättigade invånare i Östergötland hur regionen ska styras de närmaste fyra åren. Men även mellan valen finns det förstås möjlighet att som invånare påverka politiken och göra sin röst hörd.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i en kommun i Östergötland kan, oavsett ålder, väcka medborgarförslag i regionfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan behandlas av fullmäktige om det rör en fråga Region Östergötland ansvarar för. Den som vill lämna ett medborgarförslag skickar det eller lämnar in det till Region Östergötlands ledningsstab. Därefter bedömer fullmäktiges presidium om förslaget uppfyller kriterierna för medborgarförslag och beslutar om hur det ska handläggas. Medborgarförslag diarieförs som offentliga handlingar när de kommer in till Region Östergötland.

Förslaget utreds av ledningsstaben och bereds av berörd politisk nämnd eller styrelse, så att det kan behandlas i fullmäktige inom ett år. Den som lämnat förslaget får alltid veta när det ska behandlas i fullmäktige. Ärenden av löpande karaktär tas inte upp som medborgarförslag, utan besvaras av ansvarig nämnd eller enhet i Region Östergötland.

Ett medborgarförslag måste vara skriftligt och undertecknat av den som lämnar förslaget.

Blankett för att lämna medborgarförslag Pdf, 131.5 kB.

Lämna synpunkter till din politiker

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och våra verksamheter till din politiker via post, telefon eller e-post. Det gör du lättast genom att kontakta de politiska sekreterarna.

Politiska sekreterare i Region Östergötland

Engagera dig politiskt

Att själv engagera sig politiskt är ett bra sätt att påverka. Här är länkar till de partier som är representerade i regionfullmäktige:

Centerpartiet Länk till annan webbplats.

Kristdemokraterna Länk till annan webbplats.

Liberalerna Länk till annan webbplats.

Miljöpartiet Länk till annan webbplats.

Moderaterna Länk till annan webbplats.

Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats.

Socialdemokraterna Länk till annan webbplats.

Vänsterpartiet Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier