region-ostergotland

Revisorsnätverket Östrev

Nätverket Östrev omfattar de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland, Östergötlands kommuner och kommunalförbund.

Nätverkets syftar till att främja god revisionssed i kommunal verksamhet genom kompetensutveckling, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, granskningssamarbete, aktualitetsförmedling, förstärkta uppdragsgivar- och omvärldsrelationer i Östergötland.

God revisionssed - presentation från SKR Powerpoint, 8.5 MB.

Fullmäktige och revisionen Östrev - presentation Powerpoint, 3.6 MB.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier