region-ostergotland

Kontaktuppgifter till revisorer

Förtroendevalda revisorer

Region Östergötland har tio revisorer, inklusive ordförande och vice ordförande, som är valda under räkneskapsåren 2023-2026.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda revisorer Länk till annan webbplats.

Sakkunniga

Revisorer från PwC (PricewaterhouseCoopersAB) är regionens sakkunniga.

Matti Leskelä, certifierad kommunal revisor, kundansvarig
Telefon arbete: 010-103 70 24
Mobil: 0709-29 20 10
E-post: Matti.Leskela@regionostergotland.se

Karin Jäderbrink, certifierad kommunal revisor
Telefon arbete: 010-103 70 39
Mobil: 0709-29 20 65
E-post: Karin.Jaderbrink@regionostergotland.se

Cecilia Claudelin
Telefon arbete: 010-103 70 14
Mobil: 0729-80 93 56
E-post: Cecilia.Claudelin@regionostergotland.se

Anette Thrygg, assistent
Telefon arbete: 010-103 70 41
Mobil: 0709-29 20 83
E-post: Anette.Trygg@regionostergotland.se

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier