region-ostergotland

Anslagsbevis 2024-05-30 av protokoll

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 maj 2024 med trafik- och samhällsplaneringsnämndens presidium har justerats den 30 maj 2024.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier