region-ostergotland

Anslagsbevis av prototkoll 2024-07-02

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde den 19 juni 2024 med regionstyrelsen har justerats den 2 juli 2024.

Ovanstående meddelande har denna dag satts upp på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och handlingar Länk till annan webbplats.

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier