region-ostergotland

Läkare

Två glada män står bredvid varandra i en sjukhuskorridor

Alla utbildningstjänster för läkare finns bland lediga jobb. Vi erbjuder allmän-, bas-, och specialiseringstjänstgöring i Region Östergötland.

Allmäntjänstgöring (AT)

Region Östergötland erbjuder AT på Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ordinarie AT-block är 19 månader.

Vi har tre AT-inriktningar: forskar-AT, pedagogisk AT och psykiatri-AT.

För Region Östergötland är det viktigt att kunna erbjuda dig en variationsrik och givande utbildning under din tid som AT-läkare. De flesta av våra AT-läkare brukar vara mycket nöjda med sin AT hos oss.

Efter din AT har du goda möjligheter till fortsatt specialisering och ST-tjänst i Östergötland.

AT-tjänsterna annonseras ut i februari och september bland Lediga jobb. Intervjuer sker andra veckan efter sista ansökningsdag. Tjänsten börjar i antingen februari, maj, augusti eller november.

Formell kompetens du behöver ha för att vara behörig att söka:

  • svensk läkarexamen eller godkännande av Socialstyrelsen att göra AT
  • språkkunskaper motsvarande svenska C1
  • vid krav på författningskurs från Socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde

När vi tillsätter våra AT-tjänster väger vi också in:

  • tidigare yrkeserfarenhet
  • lokal förankring
  • forskning
  • andra relevanta utbildningar

Specialiseringstjänstgöring (ST)

Vi har lika ambitiösa mål med din ST som du har – att du ska bli en högkompetent specialist.

I Region Östergötland håller vården en hög kvalitet och utvecklingsfrågorna står högt på agendan. Med ett framstående universitetssjukhus och en nära koppling till universitetet är forskning, vetenskap och utbildning ständigt närvarande i vår vardag.

Vi anstränger oss extra för att du ska få en utvecklande ST utifrån en tydlig utbildningsplan i en god lärandemiljö.

Kvinna i vita sjukhuskläder på en akutmottagning på väg ut från ett arbetsrum

Du hittar alla våra ST-tjänster bland Lediga jobb. Som ST-läkare kan du jobba på något av våra tre sjukhus eller på en vårdcentral. Du blir anställd på kliniken där du gör din ST-tjänst.

För att vara behörig att söka en ST-tjänst ska du vara legitimerad läkare och ha gjort antingen allmäntjänstgöring eller bastjänstgöring.

Om du är läkarutbildad i ett annat land än Sverige hjälper vi dig gärna att börja jobba hos oss. Välkommen att ta kontakt med International Office via e-post internationaloffice@regionostergotland.se.

Under din ST i Östergötland går du många olika kurser och utbildningar. Du kan välja lokalt arrangerade kurser inom allt från forskningsmetodik till patientkommunikation och etik. Naturligtvis har du också möjlighet att söka kurser i övriga delar av landet och världen när det finns behov av det.

I ST finns både medicinska kompetensmål och mål relaterade till kompetenser inom kommunikation, ledarskap och vetenskap. Vi har också särskilda utvecklingsprogram för dig som vill satsa på chefskap och pedagogik.

Det är av yttersta vikt för patienterna att ny kunskap tas fram och tillämpas i hälso- och sjukvården. Region Östergötland samarbetar med Linköpings universitet i ett särskilt program, ”från student till docent”, för att stimulera klinisk forskning och akademisk karriärutveckling. Inom ramen för det programmet finns bland annat olika möjligheter till finansiering av forskning för ST-läkare.

I Region Östergötland arbetar ungefär 550 ST-läkare. Glädjande nog visar vår ST-barometer att våra ST-läkare överlag är nöjda med sin ST. Fler än 9 av 10 rekommenderar sina kliniker för ST.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Kontakt

Linda EkstrandAT-chefUniversitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala
Elin Brogren, AT-chef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Elin BrogrenAT-chefVrinnevisjukhuset
Sara KinertÖvergripande ST/BT-studierektor och enhetschef
Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier