region-ostergotland

Prao

Du som går på högstadiet är välkommen att testa att jobba här genom att göra prao.

Prao för dig på högstadiet

Om du vill prova hur det är att jobba i Region Östergötland, ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Vi ser till att du blir väl omhändertagen och får en bra inblick i vad jobbet innebär. Du får en egen handledare att gå bredvid och som finns till hands om du har några frågor. Du är på arbetsplatsen 30 timmar per vecka och kan få gå med på helgpass om du vill.

Syftet med din prao är att du ska:

  • få en inblick i hur det är att arbeta inom sjukvården
  • se vilka olika yrkesgrupper det finns och hur dessa arbetar runt en patient
  • förstå vikten av ett gott bemötande
  • förstå varför det finns sekretess och tystnadsplikt inom vården
  • förstå vikten av god hygien
korridor, samtal, möte, porträtt, VFU, prao

Kontakt vid frågor om prao

Om du har frågor om prao kontakta Region Östergötlands kundtjänst för stöd och service.

Telefon: 010-103 60 00 (knappval 3, HR och lön)

Region Östegötlands logotyp

Region Östergötland

581 91 Linköping

Organisationsnummer:
23 21 00-0040

Telefon: 010-103 00 00 (växel)

Sociala medier